Kościół Św. Jana w Wilnie

Jest to jeden z najstarszych kościołów Wilna. został ufundowany przez Władysława Jagiełłę podczas chrztu Litwy w 1387 r. (początek budowy kościoła opóźniał się, być może, do 1388 r.)

Powstał w centrum ówczesnej osady, podobno na miejscu kultu pogańskiego (prawdopodobnie był to gaj dębowy budowla chroniąca źródła czystej wody - "krynice", których obecność w tym miejscu jeszcze w XVI i XVII w. poświadczają dokumenty historyczne). Budowę kościoła zakończono jednak dopiero po prawie pięćdziesięciu latach...w 1426 r., a jego konsekracja jego odbyła się w roku 1427. Wówczas kościół był gotycką budowlą o dużych rozmiarach, z potężnymi skarpami zewnętrznymi, o ostrołukowych oknach. Pełnił funkcję fary miejskiej. Później kościół podupadł (w XVI w określany był nawet jako ruina) i dopiero po przekazaniu go Jezuitom rozpoczęła się jego przebudowa. Obecnie jest to barokowo- klasycystyczna świątynia z efektowną fasadą, w której wnętrzu zachowało się 10 rokokowych ołtarzy. Piękny jest dwu kondygnacyjny ołtarz główny. Obok kościoła stoi wysoka wieża-dzwonnica tak charakterystyczna dla krajobrazu wileńskiej starówki.