Kościół p.w. św Ducha w Wilnie

Kościół p.w. św Ducha i klasztor Dominikanów jest jakby wtopiony w kwartał budynków. Pierwszy drewniany kościół powstał tutaj w XV w. z fundacji Władysława Jagiełły

Kolejną murowaną świątynię na jego miejscu wzniósł Aleksander Jagiellończyk. Jednak została ona zniszczona w czasie najazdu moskiewskiego. Obecny wygląd kościoła to wynik prac prowadzonych w XVIII w. Wspaniały jest rokokowy wystrój świątyni. Warto obejrzeć 16 obficie zdobionych ołtarzy oraz ambonę połączoną z konfesjonałem. W kościele znajdują się najstarsze na Liwie organy. W 1993 r. w tym kościele spotkał się z Polakami przebywający na Litwie papież Jan Paweł II.