Adresy, które warto znać

Polska Izba Turystyki (PIT), Biuro Wykonawcze, 00-030 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 2, hotel Gromada, pok. 4, tel. (22) 826 55 36, http://www.pit.org.pl (kontakty do izb regionalnych, można również znaleźć link Centralnego Rejestru Zezwoleń i przez wyszukiwarkę sprawdzić, czy organizator imprezy ma stosowne zezwolenie)

Warszawska Izba Turystyki (niezależna od PIT), 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3, lok. 408, tel. (22) 828 28 29, http://www.wit.org.pl

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Turystyki, ul. Żurawia 4a; adres do korespondencji: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 629 50 43, 693 49 40, faks: 693 40 44. W ramach ministerstwa działa Centralny Rejestr Zezwoleń - pozwala sprawdzić legalność biur turystycznych, tel. 693 46 47, 693 45 49, http://www.turystyka.crz.mg.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 00-950 Warszawa, plac Powstańców Warszawy 1, tel. (22) 55 60 800, http://www.uokik.gov.pl