Suwałki pod znakiem bobra

Rezerwacja noclegów

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 45, skr. poczt. 76

e-mail: agro@suwalki-turystyka.info.pl

Izba organizuje też wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, wczasy wędkarskie, wczasy w siodle, zielone szkoły na rowerach, a dla osób niepełnosprawnych turnusy rehabilitacyjne w ośrodku Maniówka w Nowej Wsi koło Suwałk.

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy powstał 1 stycznia 1989 r., zajmuje ponad 15 tys. ha. Oprócz Wigier (2187 ha) jest tu ponad 40 mniejszych jezior, m.in. małe śródleśne "suchary", 998 rodzajów roślin (88 pod ochroną) oraz 1700 gatunków zwierząt (301 pod ochroną, wśród nich bóbr europejski, symbol parku). W granicach parku jest 130 km szlaków pieszych (w większości nadają się również dla rowerów), w tym Europejski Dalekobieżny Szlak Pieszy Amsterdam -Ogrodniki oznaczony symbolem E-11.

WPN, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 566 63 22, 566 23 99, e-mail: wigry_pn@su.onet.pl , http://wigry.win.pl/

Więcej o: