Szanse i zagrożenia - Kościół o turystyce

- Proponujemy nową turystykę, która wzbogacałaby ludzi dzięki wspólnym spotkaniom i poszanowaniu godności każdej osoby - mówili w Bangkoku dostojnicy Kościoła katolickiego z 35 państw na VI Światowym Kongresie Duszpasterstwa Turystyki. Ich zdaniem trzeba mówić nie tylko o korzystnych stronach turystyki, ale i o zagrożeniach, np. o kontraście między poziomem usług świadczonych turystom a poziomem życia ludności w danym kraju. Czysto ekonomiczne podejście do turystyki rodzi takie patologiczne zjawiska, jak np. "turystyka seksualna". Podkreślano, że turystyka to nie tylko przemysł i handel, ale spotkanie i międzynarodowy dialog zgodne z chrześcijańskim przesłaniem.