Kolej w sieci

http://mercurio.iet.unipi.it/- europejski serwer kolejowy

http://www.raileurope.com- trasy i bilety w Europie

http://goeurope.about.com/cs/transportation/tp/traintravel.htm- 10 dobrych rad

http://www.intercity.com.pl- ulgi w PKP, linki do 40 kolei w Europie