Krzeszów na listę

Na przełomie kwietnia i maja do Krzeszowa w Sudetach przyjadą eksperci UNESCO. Mają rozpatrzyć wniosek o wpisanie tamtejszego sanktuarium maryjnego na listę światowego dziedzictwa kulturowego

Jeżeli opinia będzie pozytywna, będzie to 12. polski zabytek (bądź zespół zabytków) na liście.

Opactwo zostało założone w 1242 r. W XVIII w. jeden z opatów nakazał wyburzenie kościoła. Na jego miejscu powstał nowy, nazwany później arcydziełem baroku śląskiego. W rokokowym wnętrzu zachowały się m.in. freski i obrazy Michała Willmanna, śląskiego Rembrandta. Czczony w Krzeszowie obraz Matki Boskiej Łaskawej zaliczany jest do najstarszych obrazów maryjnych w Europie. W skład 30-hektarowego kompleksu prócz opactwa i kościoła wchodzą m.in.: dom gościnny, zabudowania gospodarcze, dawne gospody, pałac na wodzie, kaplica na Górze Świętej Anny, kalwaria, pręgierz, krzyże pokutne oraz przydrożne kaplice.

Więcej o: