TOP 10 miast w Polsce, w których żyje się najlepiej. Warszawa daleko za podium

Ranking przygotowano na podstawie badania Diagnoza Społeczna 2015. Badanie przeprowadził zespól ekspertów pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. W badaniu brano pod uwagę 8 czynników, które miały wpływ na jego ostateczny wynik.

Eksperci pod uwagę wzięli między innymi dobrostan psychiczny (poczucie szczęścia) mieszkańców poszczególnych miast, dobrostan fizyczny (pojawienie się u badanych osób chorób w ciągu ostatniego roku) oraz dobrostan społeczny (poczucie, że jest się kochanym i szanowanym). Prócz tych wskaźników eksperci zmierzyli poziom cywilizacyjny (wykształcenie i znajomość języków obcych) i dobrobyt materialny (liczba posiadanych przez gospodarstwo urządzeń elektrycznych). Dodatkowo w rankingu zwrócono uwagę na "stres życiowy", tutaj eksperci wskazali na 6 kategorii stresu mierzonego w zakresie między innymi: finansów, pracy, małżeńskich relacji czy wychowania dzieci.

Więcej o: