Dawniej gospodarze, teraz młodzi

Nie wiadomo dokładnie, jak stare jest jedlińskie widowisko. Możliwe, że urządzano je już w XVII w. pod wpływem popularnych w kościołach obrazów z "tańcami śmierci" i teatrów ludowych. Pierwsza pewna relacja pochodzi od ks. Jana Kłoczkowskiego, wieloletniego proboszcza Jedlińska, który w 1860 r. podał jego najstarszy wierszowany opis.

Zwyczaj dotrwał do wybuchu II wojny światowej i wznowiono go w 1950 r. W tych latach główne role odgrywali poważni gospodarze, teraz występuje głównie młodzież. Organizatorem "ścinania śmierci" jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedlińsku, który razem z Ochotniczą Strażą Pożarną podtrzymuje tradycję swojej małej ojczyzny.