Kraina Żubra

Od Siemiatycz do Supraśla przebiegać będzie Europejski Szlak Żubrowy - zakłada jeden z punktów programu ?Żubr?, nowej wizji ochrony tego największego europejskiego ssaka przygotowanej przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży

Ogłoszony w ubiegły weekend program zakłada też jak najmniejszą ingerencję ludzi w życie żubrów i rozproszenie białowieskiego, zbyt licznego jak na puszczę stada (350 osobników) po Puszczy Knyszyńskiej i Mielnickiej. Dzięki temu powstałaby Kraina Żubra. W tym celu trzeba zmienić lokalizację paśników i zalesić teren między puszczami, tworząc korytarze ekologiczne. Wielkim niebezpieczeństwem dla populacji żubra jest mała różnorodność genetyczna osobników (pochodzą one od kilkudziesięciu ocalałych zwierząt), a połączenie mniejszych populacji z białowieską tę różnorodność by zwiększyło. Na trasie Europejskiego Szlaku Żubrowego powstaną centra edukacyjne pokazujące życie największego naturalnego lasu Europy Puszczy Białowieskiej oraz okolicznych kompleksów. Żubr stanie się znanym w całej Europie wizerunkiem woj. podlaskiego, przyciągając turystów do regionu na 10-14 dni. Aby jednak tak się stało, potrzebne są pieniądze - 10 mln euro na badania naukowe i ochronę króla puszczy oraz 100 mln euro na infrastrukturę turystyczno-edukacyjną. Naukowcy i samorządowcy liczą na fundusze z UE. Poparcie dla projektu zadeklarował min. środowiska Czesław Śleziak i szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz.

W bieżącym Roku Żubra przypada 75 rocznica pierwszych prób odnowienia białowieskiego stada.