Podlasie. Teofania, czyli święto Jordanu

W symboliczny Jordan zamienią się 19 stycznia niektóre rzeki na Podlasiu

Nad ich brzegi przybędą prawosławni z uroczystą procesją. Ci, którzy rzeki w pobliżu nie mają, będą pielgrzymować do najbliższego naturalnego zbiornika wodnego, np. do przycerkiewnych studni. Kapłani poświęcą wodę (a symbolicznie całą przyrodę), którą wierni zabiorą w butelkach do domu. W ten sposób będą obchodzić jedno z najważniejszych świąt cerkiewnych - święto Chrztu Pańskiego, zwane też świętem Jordanu albo Teofanią.

Ta dawna tradycja utrzymała się w kilku miejscowościach na Podlasiu, m.in. w Drohiczynie, Lewkowie, Narewce, Królowym Moście. Bug, Narew i Płoska zamieniają się symbolicznie w święty Jordan. Kapłan święci wodę, trzykrotnie zanurzając w niej krzyż. Kiedy rzeka jest zamarznięta, w krze wycina się przerębel w kształcie krzyża.

Prawosławni wierzą, że poświęcona woda ma niezwykłą moc - uzdrawia i oczyszcza. Obmywają w niej twarz, a potem zabierają ją do domów. Od dnia Jordanu duchowni zaczynają odwiedzać wiernych. Błogosławią domostwa wodą poświęconą właśnie podczas Chrztu Pańskiego.

Więcej o: