Gwiazdki w Szwecji

Szwecja przyjęła międzynarodowy system gwiazdek, określających standard hoteli.

Na razie tylko sześć z tysiąca dostało najwięcej, czyli pięć. Być może przykład Szwecji skłoni Norwegię i Finlandię do przyjęcia tego systemu. Dania, która wprowadziła go w 1977 r., zanotowała znaczny wzrost liczby gości w hotelach.