Peru w Berlinie

To Peru przygotuje program ceremonii otwarcia największych w świecie targów turystycznych ITB w Berlinie (najbliższe - 12-16 marca 2004 r.).

Turystyka jest tam trzecią - po przemyśle wydobywczym i rybołówstwie - dziedziną gospodarki. Pomiędzy styczniem a sierpniem 2003 r. w Peru odnotowano 431 tys. 312 przyjazdów zagranicznych gości, przeciętnie spędzają tam 15 dni i wydają 763 dol. Najwięcej turystów przyjeżdża z USA, ponad 27 proc. stanowią przybysze z Europy (głównie z Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii).