Samorodek i cud

Galena to ruda ołowiu. Jej samorodek w postaci wyjątkowo dużych brył miał znaleźć 7 grudnia 1646 r. gwarek Hilary Mala. Odkrycie uznano za cud. Z czarnych brył wykuto trzy figury: Matki Boskiej (jest w kieleckiej katedrze), świętego Antoniego (w kościele w podradomskich Borkowicach) i świętą Barbarę - na Karczówce. Na tym wzgórzu do XVIII w. wydobywano rudę ołowiu z domieszką srebra. Do dziś zachowały się ślady wyrobisk górniczych, tzw. szpar i szybików.