Zmiany zasad przewozu płynów na pokładzie samolotu. Od dziś można więcej

Dobra wiadomość dla podróżnych: weszły w życie nowe przepisy dot. przewożenia w bagażu podręcznym płynów, aerozoli i żeli (tzw. LAGs), na terenie Unii Europejskiej. Dotychczas na pokład samolotu nie można było zabierać żadnych płynów w ilości większej niż 100 ml, nowe regulacje UE łagodzą te przepisy.

Co może znaleźć się w bagażu podręcznym w ilości powyżej 100 ml?

- płyny, aerozole i żele przeznaczone do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt

- płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym lub na pokładzie samolotu i zamknięte w specjalne torby zabezpieczone (STEBs), w których w widoczny sposób umieszczono odpowiedni dowód potwierdzający ich zakup. Torby zabezpieczające dostępne będą na lotniskach nieodpłatnie.

Czego nadal nie można przewozić?

- napojów (woda, soki itp.), alkoholi i kosmetyków w pojemnikach większych niż 100 ml. Wymienione płyny wciąż będą podlegać dotychczasowej tradycyjnej kontroli bezpieczeństwa i muszą być ograniczone do 100 ml/pojemnik. Pojemniki te muszą znajdować się w jednej zamykanej, przezroczystej torebce plastikowej o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość plastikowej torebki swobodnie się w niej mieści, a torebka jest dokładnie zamknięta.

Jak się przygotować do kontroli bezpieczeństwa?

Przed kontrolą bezpieczeństwa wszystkie płyny, aerozole i żele należy wyjąć z bagażu kabinowego i poddać kontroli bezpieczeństwa oddzielnie od pozostałego bagażu kabinowego, w tym oddzielnie od płynów w pojemnikach do 100 ml (tych, które do tej pory można było przewozić w tej ilości).

Co, jeśli się przesiadamy?

Pasażerowie, którzy zaplanowali podróż lotniczą na terenie UE z przesiadką, będą mogli przewieźć płyny, aerozole i żele w specjalnych torebkach STEBs bez konieczności poddawania ich ponownej kontroli bezpieczeństwa w porcie przesiadkowym. Jednak tylko pod warunkiem, że od momentu zapakowania ich w pierwszym porcie nie minęło więcej niż trzy godziny oraz jeśli torby te nie zostały w żaden sposób naruszone. W przypadku przekroczenia tego czasu, płyny, aerozole i żele przed następnym lotem będą musiały ponownie zostać poddane kontroli bezpieczeństwa.

embed

Od 31 stycznia 2014 zmieniają się unijne zasady przewożenia płynów na pokładzie samolotów / fot. Shutterstock.