Bezpieczeństwo na stoku narciarskim - jak uniknąć wypadku na nartach?

Sezon narciarski czas zacząć! Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stokach narciarskich. Na co zwrócić uwagę, aby dobra zabawa nie zamieniła się w tragedię? Za co narciarz odpowiedzialny jest na stoku? Wystarczy kierować się prostymi zasadami:

1. Nie jesteś sam na stoku.

Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.

Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za złe działanie sprzętu, którego używasz. Więc zanim zakupisz najnowszą techniczną nowinkę, zastanów się, czy będziesz w stanie nad nią zapanować.

2. Panuj nad szybkością i sposobem jazdy.

Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swych umiejętności, rodzaju, stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.

Wypadki na stokach najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości, niepanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz powinien poruszać się tak, aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić w ramach umiejętności, jakie posiada. Podstawową zasadą jest poruszanie się wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach wyciągów, na zakończeniu trasy lub zmniejszenia widoczności z powodu warunków pogodowych lub załamania stoku.

3. Dostosuj tor jazdy. Narciarz lub snowboarder znajdujący się na górze stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej stoku. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu, kto znajduje się "przed" lub "niżej". Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowanie nie może wpływać na zachowania osób przed nim lub poniżej.

4. Wyprzedzaj z głową.

Wyprzedzać można z góry i z dołu, z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszelkich manewrów.

Pamiętaj, że ponosisz pełną odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania osób stojących na stoku.

5. Sztuka wjazdu i ruszania z miejsc

Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć, ma obowiązek sprawdzić (patrząc w górę i w dół stoku), czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

Ogromna liczba wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Podstawową zasadą bezpieczeństwa na stoku jest pełne sprawdzenie czy włączenie się do ruchu nie spowoduje utrudnienia dla którejkolwiek z będących już na stoku osób.

6. Sztuka zatrzymywania się.

Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to tylko możliwe.

Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się powinno odbywać się na skraju trasy. Nikt nie może zatrzymywać się w miejscach niewidocznych dla jadących z góry lub zza zakrętu.

7. Podchodzenie i schodzenie.

Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem/brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.

Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego - w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się.

Ślady butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten, kto je pozostawił.

8. Patrz na znaki i sygnalizację

Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.

Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych): zielonym, niebieskim, czerwonym i czarnym. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy.

Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach, np. o lawinach czy zamknięciu trasy. Narciarz ma obowiązek obserwować znaki i stosować się do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczono są dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa.

9. Zachowanie w razie wypadku.

W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.

Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polegać na udzieleniu tzw. pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu (oznakowaniu) miejsca wypadku tak, aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu.

Niestety nie są rzadkością przypadki uderzenia w innego uczestnika ruchu i ucieczki z miejsca zdarzenia.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości.

W razie wypadku każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podania swych danych osobowych.

Świadkowie i opis zdarzenia mają ogromne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem, musi czuć się zobowiązany do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą dowody we wszelkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.

W alpejskich ośrodkach narciarskich może się zdarzyć, że w przypadku ewidentnego łamania tych zasad można zostać usuniętym ze stoku, a nawet wejść w kontakt z policją, która wtedy nie jest szczególnie uprzejma.

Rady przygotowali eksperci z podrozujzglowa.pl , serwisu wiedzy i pomocy dla klientów biur podróży.