Kijów Ukraina. Co warto wiedzieć na temat Kijowa

Jedno z największych miast w Europie, Kijów, zamieszkuje około trzech milionów ludzi. Kijów to kulturalne, naukowe, polityczne i gospodarcze centrum Ukrainy.

Geograficzne położenie Kijowa, stolicy Ukrainy, określa się zazwyczaj współrzędnymi 50°27'N i 30°30'E. Jakkolwiek liczba osób tu zameldowanych wynosi 2,7 mln, to w rzeczywistości metropolie nad Dnieprem zamieszkuje blisko 4,2 mln ludzi, a licząc z podkijowskimi miastami i osadami - ponad 5,2 mln. Powierzchnia Kijowa obejmuje 839 km2.

Kijów jest najważniejszym politycznym, kulturalnym, naukowym, przemysłowym i transportowym ośrodkiem Ukrainy. Działa tu 18 wyższych uczelni, mieszczą się siedziby zwierzchników najważniejszych w kraju związków wyznaniowych. Pod względem administracyjnym Kijów stanowi odrębną jednostkę, której status reguluje specjalne ustawodawstwo. Równocześnie Kijów pełni funkcje centrum obwodu kijowskiego, obejmującego północną cześć Ukrainy.

Kijów Ukraina. Warunki naturalne

Kijów leży na północy Ukrainy, na obu brzegach Dniepru, ciągnąc się wzdłuż rzeki na długości ponad 20 km. Pod względem regionalnym jest to styk dwóch dużych regionów: Polesia i tzw. Lasostepu. Aglomeracja kijowska tworzy wokół Kijowa własny region gospodarczy, nazywany u nas Ziemią Kijowską lub Kijowszczyzną. Śródmieście Kijowa zajmuje prawy brzeg Dniepru, którego najbardziej charakterystycznym elementem fizjograficznym jest wysoka skarpa poprzecinana siatka jarów i dolinami niewielkich rzeczek. Lewobrzeżna część Kijowa, zwana ogólnie Darnicą, pod względem ukształtowania wygląda zupełnie inaczej: jest płaska, nizinna, otwierająca się szeroko na przestrzenie lasostepów. Przeciętną wysokość położenia Kijowa nad poziomem morza określa się na 179 m, ale istnieją tu znaczne różnice, zarówno pod względem położenia wobec siebie obu brzegów Dnieprów, jak i wskutek silnego pofałdowania prawobrzeżnej części Kijowa.

Kijów Ukraina. Klimat

Klimat Kijowa ma charakter umiarkowanie kontynentalny. Średnia temperatura stycznia to - 5,5 st. C, lipca +19,2 st. C. Rekord zimna odnotowano w lutym 1929 r. (-32,2 st. C), a największy upał - w sierpniu 1898 r. (+39,9°C). Roczna suma opadów wynosi 649 mm. Najbardziej deszczowy jest lipiec (88 mm), najbardziej suchy - październik (35 mm). Za najbardziej pochmurny miesiąc w Kijowie uchodzi grudzień, a najbardziej słoneczny jest sierpień. Zima zazwyczaj pada obficie śnieg, a przeciętna grubość jego pokrywy wynosi w lutym 20 cm (miejski rekord to podobno 4,4 m!).

Kijów Ukraina. Podział na dzielnice

W obecnym kształcie Kijów dzieli się na 10 dużych dzielnic. Siedem z nich to lezące na lewym brzegu: Hołosiejów, Padół, Peczersk, Obołon, Sołomianka, Swiatoszyn oraz dzielnica Szewczenkowska. Obejmuje ona najważniejszy fragment Śródmieścia Kijowa, który dzieli się jeszcze na mniejsze części, umotywowane historycznie. Wyróżnia się zwłaszcza Górne Miasto (tzw. dzielnice lub górę Starokijowska; do 2001 r. była to odrębna jednostka administracyjna), Chreszczatyk oraz Lipki. Na prawym brzegu utworzono kolejne trzy dzielnice: Darnice, dzielnice Desnianska oraz dzielnice Dnieprzanska. Prawobrzeżna część Kijowa nie ma charakteru historycznego, jej zabudowa i powiązanie komunikacyjne z resztą miasta powstały po II wojnie światowej.

Więcej na ten temat przeczytasz w przewodniku Miasta Marzeń Kijów. Do kupienia w Kulturalnym Sklepie .

embed
Więcej o: