Łotwa Ryga. Kilka słów na temat Rygi

Malowniczo ulokowana nad rzeką Dźwiną, nieopodal Zatoki Ryskiej, pełna średniowiecznych zabytków i secesyjnych budynków Ryga to perła basenu Morza Bałtyckiego.

Stolica Łotwy, Ryga, położona w miejscu, gdzie do Bałtyku uchodzi jedna z wielkich rzek Europy Środkowo-Wschodniej - Dźwina, to największe miasto w krajach bałtyckich , mające za sobą wspaniałą przeszłość wielkiego ośrodka portowego i handlowego, obsługującego całą wschodnią część kontynentu. Ryga stanowi przy tym cenny zespół historyczny, mający także wielkie walory artystyczne. W 1997 r. "Historyczne centrum Rygi" zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO - zapis objął zarówno najstarsze obiekty hanzeatyckiej starówki z XIII-XV w., jak również najcenniejsze budowle XIX-wiecznych przedmieść: drewniane kościoły klasycystyczne na Przedmieściu Moskiewskim oraz jedyne w swoim rodzaju kamienice, reprezentujące miejscową odmianę secesji.

Łotwa Ryga. Geografia i klimat

Ryga leży na południowym brzegu Zatoki Ryskiej, u ujścia Dźwiny do morza, na Równinie Ryskiej, zaliczanej do Niziny Nadmorskiej. Historyczne centrum Rygi zajmuje prawy brzeg rzeki, 10-15 km od jej ujścia. Zanim powstało tu miasto, wokół rozciągała się piaszczysta równina wznosząca się zaledwie 1-10 m n.p.m. Charakterystycznym elementem krajobrazu były jeziora; niektóre istnieją do dziś, w szczególności zamykające Rygę od północnego zachodu jezioro Kisz.

Pogoda w Rydze jest wypadkową wpływów morskich i kontynentalnych. Zimy są bardzo chłodne - przeciętna stycznia i lutego to -6 st. C, ale spadki do -20-25 st. C zdarzają się co roku, podobnie jak intensywne opady śniegu. Lata sa natomiast ciepłe i wilgotne, z przeciętna +18 st. C i najgorętszymi dniami powyżej +30 st. C. Dla pory jesiennej charakterystyczne są gęste mgły oraz ulewne deszcze.

Łotwa Ryga. Mieszkańcy Rygi

Wedle ostatnich danych Ryga ma 717 371 mieszkańców, a licząc z przylegającymi miejscowościami około 885 145. Jest to o blisko 200 tysięcy osób mniej niż w 1990 r. I choć Ryga w XX w. dwukrotnie odnotowywała gwałtowne spadki liczby ludności: pomiędzy 1913 i 1920 r. oraz pomiędzy 1941 i 1945 r., to końca obecnego spadku, choć minęło już dwadzieścia lat, ciągle nie widać. Pod względem demograficznym współczesna Ryga "skurczyła się" do liczebności z okresu 1965-1970. Otwarcie granic w ramach Unii Europejskiej i możliwość pracy na Zachodzie pogłębiają jeszcze migracje; według niektórych prognoz w 2050 r. liczba mieszkańców Rygi ma spaść poniżej 50% obecnej.

Ryga. Pod względem etnicznym dominują dwie grupy: Łotysze (42,3%) oraz Rosjanie (41,7%). Pozostałe wspólnoty są o wiele mniejsze: Białorusini (4,3%), Ukraincy (3,9%) i Polacy (2%). Na tle reszty Łotwy Ryga jest w o wiele większym stopniu kosmopolityczna - w całej Łotwie jest bowiem 59% Łotyszy i 28,5% Rosjan - Ryga jest głównym ośrodkiem mniejszości rosyjskiej w skali kraju. Warto zauważyć, że śladowa przewaga Łotyszy w Rydze to następstwo ostatnich lat: w 1989 r. Rosjanie stanowili 47,3% mieszkańców Rygi, a autochtoni - 36,5%. Pamiętać należy również, ze społeczność rosyjskojęzyczna jest liczniejsza niż etniczni Rosjanie, bo należą do niej także zrusyfikowani Łotysze, Białorusini, Ukraińcy i Żydzi. Wyjaśnia to fakt dominacji rosyjskiego na ulicach Rygi.

Łotwa Ryga. Dzielnice i przedmieścia

W tradycyjnym podziale Ryga składała się z czterech głównych dzielnic: Starej Rygi, Przedmieścia Petersburskiego (północna cześć na prawym brzegu Dźwiny), Przedmieścia Moskiewskiego (południowa część na prawym brzegu Dźwiny) oraz Przedmieścia Mitawskiego (lewy brzeg Dźwiny, nazywany też łotewskim mianem "Zadźwinie"- Pardaugava). Współcześnie wyróżnia się sześć dużych dzielnic Rygi: centralna, północna, Kurlandzka oraz przedmieścia: Łatgalskie, Semigalskie i Inflanckie. Na obrzeżach Rygi funkcjonuje jeszcze szereg innych nazw, obejmujących z reguły niewielkie zespoły zabudowy willowej. Niekiedy są to dawne miejscowości o własnej długiej historii, takie jak Bolderaa (Bolderaja), niegdyś rosyjski fort, a później stacja docelowa lokalnej linii kolejowej.

Więcej na ten temat przeczytasz w przewodniku Miasta Marzeń Ryga. Do kupienia w Kulturalnym Sklepie .

embed
Więcej o: