Berlin zabytki. Muzeum Pergamońskie

Muzeum Pergamońskie to jedna z najwspanialszych atrakcji Berlina. Mieści ono bogatą kolekcję dzieł sztuki starożytnej. Prawdziwą perłą muzealnej ekspozycji jest marmurowy ołtarz z Pergamonu, miasta w zachodniej Turcji, od którego muzeum wzięło swoja nazwę.

Berlin zabytki. Muzeum Pergamońskie

Wizyta w Muzeum Pergamońskim w Berlinie jest obowiązkowa dla wszystkich miłośników sztuki antycznej (Muzeum Pergamońskie; codz. 10.00-18.00, czw. do 22.00; wstęp płatny; www.smb.museum). Bliźniacze skrzydła Muzeum pergamońskiego okalają otwarty dziedziniec wychodzący na Kupfergraben. Ten najmłodszy budynek na berlińskiej "wyspie muzeów" (1930) robi chyba największe wrażenie, a mieści trzy duże kolekcje: Antikensammlung (Zbiory Sztuki Starozytnej), Museum für Islamische Kunst (Muzeum Sztuki Islamskiej) i Vorderasiatisches Museum (Muzeum Bliskiego Wschodu), oraz tymczasowe wystawy. Nazwa Muzeum Pergamońskie pochodzi od najsłynniejszego eksponatu: pergamońskiego marmurowego ołtarza zabranego w 1878 r. z ruin helleńskiego miasta Pergamon na zachodnim wybrzeżu dzisiejszej Turcji. Ten wielki marmurowy ołtarz, ozdobiony częściowo zrekonstruowanym fryzem, przedstawiającym mityczną bitwę miedzy bogami Olimpu i grupa olbrzymów, był zaledwie częścią wspaniałego miejskiego kompleksu. Skale oryginału pozwala sobie uzmysłowić umieszczona tam makieta.

Berlin zabytki. Do pozostałych atrakcji Muzeum Pergamońskiego należą: Brama Miletu z ok. 120 r. - rekonstrukcja wejścia na targ w rzymskim miesicie Milet w Azji Mniejszej; rekonstrukcja babilońskiej Bramy Isztar; droga procesyjna do świątyni Marduka z czasów Nabuchodonozora II; wejście do pałacu kalifa w Mshatta (w starożytnym Jordanie). Poza tymi imponującymi rekonstrukcjami Muzeum Pergamońskie jest pełne greckiej, rzymskiej, babilońskiej oraz islamskiej rzeźby i architektury. Trzeba przeznaczyć co najmniej pół dnia, żeby dobrze się przyjrzeć kolekcji (przy wejściu do Muzeum Pergamońskiego są przewodniki audio w kilku językach).

Więcej na ten temat w przewodniku Miasta Marzeń Berlin. Do kupienia w Kulturalnym Sklepie .

Więcej o: