Moskwa Kreml. Plac Iwana Wielkiego

Dwustutonowy dzwon i największa na świecie armata - miłośnicy ciekawostek tego typu powinni zawędrować na moskiewski plac Iwana Wielkiego. Miejsce to, dawniej punkt spotkań publicznych, kryje ciekawą historię. To tutaj mieszkańcy Moskwy wysłuchiwali odczytów carskich ukazów.

Na wschód od placu Katedralnego rozciąga się plac Iwana Wielkiego. W dawnych czasach zazwyczaj tłoczyli się tutaj ludzie i tu też odczytywano carskie ukazy. Z powodu hałasu heroldzi zwykle wykrzykiwali je co sił w płucach. Stąd pochodzi rosyjskie powiedzenie: "krzyczeć tak, ze słyszą na całej Iwanowskiej".

Moskwa Kreml. Atrakcje przy Placu Iwana Wielkiego

Stojący na placu słynny Car-kołokoł , czyli car-dzwon , został odlany z brązu w latach 1733-1735 przez Iwana Motorina i jego syna Michaiła. Zamówiono go do dzwonnicy Iwana Wielkiego. Jednak kiedy w 1737 r. wybuchł wielki pożar, dzwon spoczywał jeszcze w swej formie. Do środka dostała się woda użyta do gaszenia ognia i w efekcie od dzwonu odpadł 11-tonowy fragment. Uszkodzony i do niczego juz nieprzydatny, ważący ponad 200 ton dzwon, wydobyto z formy dopiero w 1836 r. i ustawiono na placu na specjalnym piedestale.

Moskwa Kreml. Nieopodal, również na specjalnym piedestale, stoi niemniej słynna Car-puszka , czyli car-armata , największa na świecie, odlana w 1586 r. przez Andrieja Czochowa. Działo kalibru 900 mm wazy prawie 40 ton. Jak dzwon nie miał szansy, by zadzwonić, tak i z tej bombardy nigdy nie wystrzelono. Za armatą wznosi się zwieńczony pięcioma kopułami sobór Dwunastu Apostołów . Świątynia tworzy długą budowlę wraz z Komnatami Patriarszymi. Ten zespół architektoniczny powstał w latach 1653-1656 w wyniku gruntownej przebudowy dokonanej na polecenie patriarchy Nikona, który uznał dotychczasowa siedzibę zwierzchników moskiewskiej cerkwi za zbyt skromną. Dzisiaj mieści się w nim muzeum sztuki użytkowej , prezentujące ponad 1000 eksponatów ze zbiorów Oruzejnoj pałaty oraz ze świątyń Kremla zburzonych w latach 30. XX w. na polecenie Stalina.

Na południowy wschód od Iwanowskiej płoszczadi, u stóp wzgórza, rozciąga się ogród Tajnicki. Kiedyś były tu cerkiew Konstantyno-Jeleninska i cerkiew Zwiastowania. Pierwsza została zburzona w 1928 r., druga cztery lata później, a ich ruiny rozebrano.

Więcej na ten temat w przewodniku Miasta Marzeń Moskwa. Do kupienia w Kulturalnym Sklepie .

embed
Więcej o: