Dania Kopenhaga. Wyspa Zamkowa

Slotsholmen, Wyspa Zamkowa, jest historycznym sercem Kopenhagi i politycznym centrum Danii. To właśnie tutaj biskup Absalon założył pierwszy kopenhaski zamek.

Położona w centrum Kopenhagi wyspa Slotsholmen jest obowiązkowym punktem każdej wizyty w stolicy Danii. Tu, w sposób szczególny, przeszłość Danii splata się ze współczesnością. Wyspa jest nie tylko miejscem, w którym biskup Absalon wybudował pierwszy zamek, ale i współczesną siedzibą parlamentu Danii, premiera, Sądu Najwyższego oraz pokoi reprezentacyjnych rodziny panującej. Tym samym w zamku Christiansborg mają swą siedzibę trzy władze: ustawodawcza, wykonawcza oraz sądownicza. Jest to jedyny na świecie przykład takiej kumulacji różnych organów władzy w jednym miejscu!

Dania Kopenhaga. Zamek Christiansborg

Współcześnie w pałacu Christiansborg można podziwiać przede wszystkim Królewskie Komnaty Recepcyjne, które zlokalizowane są na pierwszym piętrze (najlepiej wejść od strony mostu Holmens Bro i skierować się w stronę Indre Slotsglrd, gdzie znajduje się wejście do komnat). Są one wykorzystywane przez rodzinę królewską do wypełniania oficjalnych funkcji, przyjmowania ambasadorów, urządzania gali oraz bankietów. Aby dostać się do komnat, trzeba wejść do zamku przez Wrota Królowej, a następnie udać się w stronę Schodów Króla. W ich pobliżu zlokalizowana jest Sala Audiencyjna oraz Pokój Rady. To właśnie tutaj monarchini odbywa posiedzenia z premierem i sprawuje swe oficjalne funkcje, do których należy m.in. podpisywanie ustaw uchwalonych przez parlament. Niestety ta część królewskich komnat jest niedostępna dla zwiedzających.

Schody Króla prowadzą prosto do Pokoju w Wieży, którego ściany zdobi seria tapiserii z motywami zaczerpniętymi z duńskich legend. Stąd jest już bardzo blisko do owalnej Sali Tronowej (Tronsal). To tutaj Małgorzata II przyjmuje ambasadorów i to stąd można wyjść na balkon, z którego premierzy dokonują proklamacji nowego monarchy.

Dania Kopenhaga. Najwspanialszym pomieszczeniem wśród pałacowych wnętrz jest niewątpliwie długa na 40 m i wysoka na 10 m Wielka Sala. Została ona odnowiona z okazji 60. urodzin Małgorzaty II. Kilka lat wcześniej Bj rn N rgard zaprojektował 17 tapiserii, które są tematycznie związane z historią Danii. Zostały one ufundowane przez przedstawicieli duńskiego biznesu z okazji 50. urodzin królowej w 1990 r., a ich wykonaniem zajęła się słynna francuska fabryka gobelinów w Paryżu. Przedstawiają one sceny z dziejów Danii, w tym erę wikingów, średniowiecze, monarchię absolutną, reformację, II wojnę światową i współczesność, a ponadto wyobrażenia czasów przyszłych. Obecna jest na nich duńska rodzina panująca, stanowiąca symbol trwałości państwa i ciągłości władzy. Proces tkania tapiserii okazał się długotrwały i były one gotowe dopiero na 60. urodziny królowej w 2000 r. Wówczas dokonano ich uroczystej prezentacji - zostały zawieszone na ścianach odnowionej Wielkiej Sali. W dniu inauguracji, 12 kwietnia 2000 r., królowa Małgorzata II wyraziła wolę, by 17 tapiserii stanowiło własność narodu i przekazała je Duńczykom.

Dania Kopenhaga. Wśród komnat królewskich dostępnych dla publiczności warto zwrócić uwagę na Salę Fredensborg, na której ścianie wisi obraz Lauritza Tuxena przedstawiający króla Chrystiana IX i całą jego rodzinę w pałacu Fredensborg.

W związku z funkcjami pełnionymi przez Królewskie Komnaty Recepcyjne, bywają one zamknięte w dni, w które są wykorzystywane przez królową Małgorzatę II. W innym wypadku są otwarte codz. w godz. 10.00-17.00 (X-IV zamknięte w pn.).

Dania Kopenhaga. Parlament

Południowe skrzydło zamku Christiansborg jest siedzibą duńskiego parlamentu (Folketingu). Na trzech poziomach pałacowych wnętrz znajdują się siedziby obu izb parlamentu, czyli Folketingu oraz Landstingu (podział ten obowiązywał do 1953 r., współcześnie parlament jest jednoizbowy), które łączy 83-metrowa strefa lobby. Z Folketingu rozciąga się wspaniały widok na skwer pałacowy i konną statuę Fryderyka VII. Zasiada tu 179 posłów wybranych w demokratycznych wyborach, w których pomiędzy kobietami a mężczyznami obowiązuje zasada parytetu.

W zasadzie każdy chętny może przyglądać się obradom - balkony i galeryjki są otwarte dla publiczności. Organizowane jest również bezpłatne zwiedzanie siedziby parlamentu, w trakcie którego można zapoznać się z jego historią i funkcjonowaniem.

Dania Kopenhaga. Kościół zamkowy

Obecny kościół zamkowy powstał w latach 1813-1826, według projektu Christiana Frederika Hansena. Punktem wyjścia dla niego był przede wszystkim antyk rzymski i to nawiązania do sztuki tego okresu dominują w architekturze kościoła. Kościół jest dwukondygnacyjny, a każdy z poziomów zdobią okna umieszczone po obu stronach budynku. Wnętrze świątyni jest surowe, do dzisiaj pełni ona funkcję kościoła luterańskiego.

Kościół szczęśliwie uniknął pożogi z 1884 r. Do sporych zniszczeń doszło tu natomiast podczas pożaru spowodowanego fajerwerkami w 1992 r., który wybuchł w noc przed Zielonymi Świątkami. Budynek został w znacznym stopniu uszkodzony - do wnętrza runęła kopuła. Restauracji dokonał królewski budowniczy Jens Fredslund, a poświęcenie kościoła odbyło się w 1997 r. (w 25. rocznicę wstąpienia na tron Małgorzaty II). Świątynia nie jest już kościołem parafialnym, ale pełni oficjalne funkcje podczas ceremonii otwarcia Folketingu lub w przypadku uroczystości pogrzebowych osób z duńskiej rodziny panującej. Można ją bezpłatnie zwiedzać w każdą nd. 10.00-17.00 oraz w lipcu codz.

Dania Kopenhaga. Muzeum Narodowe

Kopenhaskie Muzeum Narodowe obejmuje kilka budynków, z których najstarszy pochodzi z 1684 r. Nazywany jest on Pałacem Książęcym, gdyż w XVIII w. pomieszkiwali tu członkowie rodziny panującej. Muzeum Narodowe powstało w tym miejscu w 1807 r. Obecnie jego zbiory ukazują życie w Danii od epoki kamienia po czasy współczesne. Całość podzielono na kolekcje tematyczne, m.in. prahistoryczną, antyczną, średniowieczną i renesansową. Ciekawostką jest Muzeum Dziecięce, w którym można dotykać wszystkich eksponatów, a dzieci są np. angażowane do budowy średniowiecznego zamku. Całe skrzydło kompleksu zajmuje wystawa etnograficzna - znajdują się tu eksponaty ze wszystkich kontynentów.

Dania Kopenhaga. Ogród Biblioteki Królewskiej

Stanowi oazę zieleni w sercu tętniącej życiem Kopenhagi, dlatego jest niezwykle popularny wśród mieszkańców i turystów. Niewielkie oczko wodne pośrodku stanowi jedyny ślad po znajdującej się niegdyś w tym miejscu przystani. Aktualnie zdobi je nowoczesna fontanna, rozpryskująca wokół wodne kaskady. Spacerując po ogrodzie, warto zwrócić uwagę na znajdujące się tu rzeźby.

Dania Kopenhaga. Giełda

Krótki spacer nadbrzeżem prowadzi nas w stronę jednej z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych budowli Kopenhagi, czyli Giełdy. Obiekt ten stanowi pamiątkę po niezwykle korzystnych dla Kopenhagi rządach króla Chrystiana IV, jest także doskonałym przykładem budynku w stylu niderlandzkiego renesansu.

Najbardziej charakterystyczną częścią budynku jest "smocza iglica", którą tworzą cztery splecione ze sobą ogony smoków, rozpoczynające się w części dachowej charakterystycznymi szponami. W 1775 r. znalazła się ona w tak fatalnym stanie, że zdecydowano się wymienić ją na nową, do złudzenia przypominającą wyglądem poprzednią. Mieszkańcy Kopenhagi uważali, że to właśnie iglica chroni budynek od ognia i ataku wrogów. Przekonanie to utrzymuje się również współcześnie. Biorąc pod uwagę częstotliwość pożarów, które wybuchały w ciągu wieków w bliskiej okolicy, jest naprawdę zadziwiające, że żadne z tych niebezpieczeństw nie naruszyło Giełdy. "Smocza iglica" okazuje się więc niezawodną tarczą przed wszelkimi zagrożeniami.

Iglicę wieńczą trzy korony symbolizujące Danię, Norwegię oraz Szwecję. Na jej szczycie powiewa flaga Danii - jest to wyjątek w skali kraju, ponieważ zwyczajowo jest ona zarezerwowana dla członków rodziny panującej oraz władz kraju. Na budynku zawsze znajdował się ten państwowy symbol - nie jest to rzecz dziwna, skoro budynek przez wiele wieków stanowił własność dynastii królewskiej. Współcześnie - mimo że Giełda znajduje się w rękach prywatnych - ten stary zwyczaj jest podtrzymywany. Aktualnym właścicielem gmachu jest Izba Handlowa. Odbywają się tutaj przyjęcia, bankiety oraz uroczyste spotkania. Niestety obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku nowej serii Miasta Marzeń 2 - Kopenhaga

Do kupienia w Kulturalnym Sklepie

Więcej o: