Szkocja Edynburg - Stare Miasto

Schodząc z Castle Hill w Edynburgu, opuszczamy dawny obszar jurysdykcji zamkowej i wkraczamy na kolejny odcinek Królewskiej Mili, gdzie władzę sprawowali burmistrz i rajcy stolicy Szkocji.

Szkocja Edynburg

Od głównych ulic Starego Miasta Edynburga odchodzą liczne poprzeczne pasaże bądź wąskie uliczki zwane closes. Przejścia te, z których wiele dostępnych jest dla pieszych, umożliwiają dostanie się na zaplecze poszczególnych kamienic i na skróty w dół - czy to na południe, w stronę Grassmarket i Cowgate, czy też na północ, w stronę Nowego Miasta. Każdy close ma swoją nazwę, zwykle wywodzącą się od znanego właściciela danej posesji bądź profesji jej niegdysiejszych mieszkańców.

Szkocja Edynburg - Lawnmarket

Wyruszając spod The Hub, zwiedzanie Starego Miasta rozpoczynamy od Lawnmarket. Nazwę tej ulicy tłumaczy się jako "targ wiejski", czyli taki, gdzie można nabyć owoce codziennego trudu szkockich rolników i hodowców. Przez wieki odbywał się tu także targ sukienny. Dziś oprócz artykułów spożywczych i tekstylnych można tu kupić także całe mnóstwo innych wyrobów, poczynając od otwieraczy do konserw z flagą Szkocji, a na kieliszkach do whisky zdobionych herbami klanów kończąc.

Szkocja Edynburg. Pośród kamienic wznoszących się przy Lawnmarket warto zwrócić uwagę na Gladstone's Land (nr 477b). Jest to powstały w latach 1550-1620 budynek kupiecki, w którym można podziwiać wnętrza zaaranżowane według standardów z minionych stuleci. Otwarte: codziennie IV -VI i IX -X 10.00-17.00, VII -VIII 10.00-19.00. Wstęp płatny: dorośli L6, bilet rodzinny L15,5; bezpłatny: posiadacze Edinburgh Pass.

Szkocja Edynburg - Mary King's Close

Poniżej Advocate's Close znajduje się Warriston Close, którym dotrzeć możemy do jednej z nowszych atrakcji turystycznych High Street. Mary King's Close, bo o nim mowa, to zespół wąziutkich, stromych uliczek, przez kilkaset, lat zapomniany i przykryty nowszymi budynkami. Teren ten dopiero niedawno został przywrócony Edynburgowi dzięki badaniom archeologicznym i od razu przekształcony w komercyjną atrakcję turystyczną.

Szkocja Edynburg. Plac Parlamentarny

Zanim przystąpimy do dalszego zwiedzania High Street, koniecznie trzeba zatrzymać się na Placu Parlamentarnym zdominowanym przez masywną bryłę katedry. Plac ten w znanej nam obecnie postaci powstał w XIX w., w miarę wyburzania sięgających średniowiecza budynków dookoła katedry oraz stawiania nowych, odpowiadających ówczesnym gustom. Choć plac nazywa się Parlamentarnym, okalające go budowle zajmują dziś przede wszystkim instytucje związane z sądownictwem.

Szkocja Edynburg. Mercat Cross

To ośmioboczny budynek z ciosów kamiennych zwieńczony kolumną, na której znajduje się posążek jednorożca z flagą Szkocji. Powstał w 1885 roku. Współcześnie Mercat Cross służy głównie za punkt spotkań, w tym punkt wyjścia wycieczek po mieście. Niegdyś jego rola była bardziej oficjalna, bowiem symbolizował uprzywilejowanie miasta przez króla, oznaczał lokalizację targu, a także służył jako miejsce wydarzeń publicznych, takich jak egzekucje czy ogłaszanie królewskich proklamacji. W pobliżu starej lokalizacji Mercat Cross wznosi się pomnik Adam Smitha, wybitnego myśliciela i ekonomisty.

Szkocja Edynburg. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na znajdujący się na przeciw Mercat Cross budynek City Chambers, czyli siedzibę władz Edynburga. To właśnie pod tym kompleksem architektonicznym rozciągają się wspomniane powyżej uliczki wchodzące w skład zespołu Mary King's Close.

Szkocja Edynburg. Katedra św. Idziego

Najważniejszym obiektem stojącym na Placu Parlamentarnym jest niewątpliwie katedra św. Idziego. Fundator Edynburga, król Dawid I, opiekę nad parafialną świątynią miasta powierzył rycerskiemu zakonowi szpitalników św. Łazarza z Jerozolimy, obrońcom Ziemi Świętej i opiekunom trędowatych.

Szkocja Edynburg. Zarys swej dzisiejszej formy architektonicznej kościół św. Idziego otrzymał w 1385 r. Zapewne także już wtedy skrzyżowanie nawy głównej z poprzeczną uwieńczono wieżą, ta zaś nakryta została kopułą o ażurowej, przyporowej konstrukcji. Pobożne fundacje doprowadziły do powstania w tym gotyckim kościele niemal pół setki ołtarzy, z których część stanęła w kilkunastu dobudowanych do świątyni kaplicach. W XV w. dzięki ufundowaniu w kościele św. Idziego kapituły kanonickiej, stał się on kolegiatą. Otrzymał on wówczas także odpowiednią dla swej podniesionej rangi oprawę architektoniczną w postaci odnowionego prezbiterium, podwyższonego i rozjaśnionego przez klerestoria (rzędy okien umieszczonych powyżej zadaszeń naw bocznych). Średniowieczny etap kształtowania bryły katedry symbolicznie wieńczy ozdabiająca kopułę wieży iglica z ok. 1500 r.

Szkocja Edynburg. Kaplica Ostu. Jedną z największych architektonicznych pereł, jakie kryje katedra św. Idziego, jest Kaplica Ostu. Znajduje się ona na wschodnim skraju ciągu kaplic i naw bocznych dobudowanych do Moray Aisle i Preston Aisle, wystając jednak na wschód poza obręb tej ostatniej.

Wystrój kaplicy utrzymany jest w stylu neogotyckim, przy czym zwiedzający może poczuć się wręcz przytłoczony wszech ogarniającą zdobnością i wzniosłością emanującymi z każdego detalu. Bogactwo najdrobniejszych elementów kamieniarki i wystroju oraz strzelistość neogotyckiej architektury potęguje jeszcze niewielki metraż kaplicy (ok. 11,5 x 5,5 m). Majstersztykiem sztuki kamieniarskiej jest bogato ornamentowane sklepienie sieciowe. Na uwagę zasługują też ozdobione przedstawieniami heraldycznymi i figuralnymi witraże smukłych okien kaplicy.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku nowej serii Miasta Marzeń 2 - Edynburg.

Do kupienia w Kulturalnym Sklepie

Więcej o: