Grecja Ateny. Akropol

Sercem Aten jest Akropol, miejsce niegdyś stanowiące ośrodek władzy i kultu religijnego. Zachowane tu do dziś ruiny zachwycają swoim pięknem, przypominając czasy największej świetności miasta. Nie ma chyba turysty, który przybywszy do Aten, nie zacząłby zwiedzania miasta właśnie od tego wzgórza.

Akropolis oznacza w języku greckim górne miasto. W starożytnej Grecji nazywano tak ufortyfikowane wzgórze, które było elementem wielu ówczesnych miast. Jednak gdy posługujemy się pisaną z wielkiej litery na zwą własną Akropol, zawsze dotyczyć będzie ona Akropolu w Atenach. Miejsce to bo wiem jako teren po święcony bogom stało się jednym z najważniejszych sanktuariów pogańskich w świecie greckim.

Ateny Akropol

Teren Akropolu1 był zasiedlony już około 3500 lat p.n.e. Od te go też czasu występuje na nim ciągłość osadnicza. Szczyt wzgórza został jeszcze w czasach prehistorycznych wyrównany i zamieniony w nieregularną kamienną platformę o długości 300 m i szerokości 175m. Początkowo na Akropolu znajdowało się centrum miasta, dla tego też nie możemy się dziwić, że badający teren Erechtejonu archeolodzy odnaleźli ślady dawnego pałacu z okresu kultury mykeńskiej. Budowla ta pochodziła z XIV w. p.n.e., a jej największe pomieszczenie miało charakter megaronu.

Było więc dużą prostokątną salą, do której wchodziło się przez kolumnowy przedsionek. Charakterystyczną cechą takiej sali było to, że jej dach podpierał się nie tylko na ścianach bocznych, ale dodatkowo na czterech centralnie postawionych kolumnach.

W XIIw. p.n.e. szczyt Akropolu ufortyfikowano, otaczając go murem obronnym wykonanym techniką "murów cyklopich" i od tego czasu, niezależnie od licznych przebudów na przestrzeni dziejów, wzgórze pozostaje otoczone murami.

Zmiana funkcji Akropolu nastąpiła w VI w.p.n.e. Wówczas bowiem ówczesny tyran ateński Pizystrat rozpoczął na wzgórzu budowę olbrzymiej świątyni Ateny. Równocześnie ufortyfikował dolne miasto wokół agory, które stało się obszarem mieszkalnym Aten. Zmiany charakteru wzgórza do pełniła decyzja kapłanów wyroczni delfickiej, którzy w 511 r. p.n.e. ogłosili, że Akropol ateński w całości posiada status temenosu, czyli miejsca świętego. Od tego momentu, aż do końca okresu starożytności, na wzgórzu powstawały jedynie budowle sakralne.

Najstarsze budowle Akropolu nie dotrwały do naszych czasów, bo wiem w okresie wojen grecko-perskich, w 480 r. p.n.e. zostały zrównane z ziemią przez okupujących Ateny Persów. Po wycofaniu się wojsk perskich Ateńczycy w pierwszej kolejności odbudowali te elementy miasta, które były niezbędne dla dalszego prowadzenia wojny: mury miejskie, budynki mieszkalne i port w Pireusie.

Dopiero po zawarciu tzw. pokoju Kalia sa w449 r. p.n.e., kończące go wieloletnią wojnę z Persją, mieszkańcy Aten postanowili odbudować świątynie Akropolu. Przeznaczono na ten cel część składek, jakie płaciły dla Związku Morskiego stowarzyszone w nim państewka greckie. Dodatkowe środki uzyskali Ateńczycy, eksploatując odkryte kilka lat wcześniej bogate złoża srebra w miejscowości Laurion. Uzyskane kwoty pozwoliły przeprowadzić prace budowlane z olbrzymim rozmachem i za trudnić do ich prowadzenia najlepszych artystów epoki. Dlatego też ówczesny przywódca Aten - Perykles przekonał swoich rodaków twierdzeniem, że nowe budowle powinny przewyższać wspaniałością świątynie zburzone przez Persów. Kierownictwo budowy otrzymała wówczas specjalna komisja składająca się z wybitnych architektów, rzeźbiarzy i malarzy. Spośród nich od początku wyróżniał się rzeźbiarz Fidiasz (ok. 490-ok. 430 p.n.e.), który stał się liderem całej komisji. Ponieważ cieszył się przyjaźnią Peryklesa reprezentującego państwo ateńskie, miał ułatwione zadanie z wprowadzaniem w życie wszelkich projektów.

Ateny Akropol - budowle

Najważniejszą budowlą Akropolu stał się Partenon, potężna świątynia Pallas Ateny, według wierzeń starożytnych Greków opiekującej się miastem. Ale nie była to jedyna wzniesiona tu świątynia. Akropol jako "obszar święty"

został zabudowany również mniejszymi świątyniami i sanktuariami. Niestety budowle te nie do trwały do naszych czasów w nienaruszonym stanie. Na przestrzeni około 2500 lat, licząc od momentu ich powstania, wielokrotnie były niszczone i przebudowywane. Mimo to ocalałe do naszych czasów ruiny na Akropolu nadal zachwycają miliony turystów.

Ateny Akropol - informacje praktyczne

Akropol jest dostępny dla zwiedzających w godzinach 8.00-19.00.

Przy tym bilet zakupiony w kasie Akropolu w cenie 12 euro upoważnia również do zwiedzania innych zabytków: trasy biegnącej wokół wzgórza Akropolu, greckiej Agory, rzymskiego forum, ruin świątyni Zeusa i wykopalisk Keramejkos. Należy też przypomnieć, iż na wzgórze nie wolno wnosić dużych toreb i plecaków - można je zostawić w darmowej przechowalni położonej nieopodal głównego wejścia.

Miasta Marzeń 2. Ateny - kupisz w Kulturalnym Sklepie >>

Więcej o: