Wersal - najsłynniejszy pałac Francji

Wersal, symbol królewskiej Francji, to żelazny punkt zwiedzania okolic Paryża. W murach rezydencji miały miejsce wydarzenia zmieniające bieg historii np. podpisanie pokoju z Niemcami, kończącego I wojnę światową. Spacerowanie pałacowymi korytarzami to wspaniałe przeżycie, nie tylko dla pasjonatów historii.

Przed dworcem w Wersalu znaki kierujące do "Chateau" prowadzą w prawo, a na pierwszych światłach - w lewo. Do królewskiej rezydencji wiedzie szeroka zadrzewiona aleja. Château de Versailles niejako wybiega turyście naprzeciw, bowiem jeszcze na długo przed wejściem na jego teren droga biegnie między skrzydłami towarzyszących mu zabudowań o architekturze nawiązującej do XVII-wiecznego splendoru miejscowości (Francuzi budowlę określają mianem château, co jednak w tym wypadku nie oznacza zamku, lecz właśnie rezydencję).

Wersal - najważniejsze wydarzenia

W początkach XVII w. znajdował się tu zameczek myśliwski Ludwika XIII, wystawiony w 1624 r. i skromnie rozbudowywany do 1640 r. W 1661 r. Ludwik XIV postanowił wznieść tu okazałą rezydencję królewską, skutkiem czego od 1678 r. Wersal faktycznie pełnił funkcję stolicy kraju.

Najpierw wokół starego budynku powstały dwa skrzydła i pawilony zbudowane przez Le Vau, które utworzyły pierwszy, wydłużony dziedziniec. Jego przylegającą do starego pałacu część wyłożono marmurowymi płytami. Po 1678 r. Mansart dodał dwa ogromne skrzydła boczne i stworzył najbardziej reprezentacyjną część pałacu - Galerię Zwierciadlaną, a także wiele realizacji w parku, m.in. pałacyk Grand Trianon.

Ludwik XIV oficjalnie przeprowadził się do Wersalu w 1682 r., po stłumieniu paryskiej Frondy. W czasach świetności rezydencji mogło przebywać w niej nawet 20 tys. osób. W czasie rewolucji Wersal ucierpiał stosunkowo niewiele. Sporo sprzętów i dzieł sztuki sprzedano na licytacjach, część obrazów trafiła do Luwru. Napoleon niezbyt lubił podstołeczną rezydencję, ale przebywał tu często tak on, jak i jego rodzina. W okresie Restauracji król Ludwik Filip postanowił przeznaczyć część pomieszczeń na muzeum historyczne, jednocześnie Wersal nadał pełnił funkcję reprezentacyjną. Od września 1870 do marca 1871 r. mieściła się w nim główna kwatera wojsk pruskich - tutaj właśnie 18 stycznia 1891 r. król Prus Wilhelm I ogłosił powstanie cesarstwa niemieckiego i proklamował się jego pierwszym cesarzem. 18 marca 1871 r. wybuchło w Paryżu powstanie komunardów i rząd Adolphe'a Thiersa wycofał się do Wersalu. W maju komunardzi usiłowali zdobyć pałac, ale zostali wyparci i 21 maja wrócili do Paryża.

21 stycznia 1875 r. w Wersalu przyjęto konstytucję Trzeciej Republiki, a 28 czerwca 1919 r. w Galerii Zwierciadlanej podpisano pokój z Niemcami (nazwany traktatem wersalskim), kończący I wojnę światową.

Obecnie cały ten teren zajmuje zespół muzealny, którego głównymi częściami są rezydencja, park, posiadłość Marii Antoniny oraz Muzeum Powozów i sala do gry w piłkę.

Wersal - zwiedzanie

Wejście na teren pałacu prowadzi przez kutą bramę ozdobioną złoconym herbem królewskim na pierwszy z dziedzińców, nazywany Dziedzińcem Ministrów. Tłum turystów maszeruje po wysypanym żwirem, a w dalszej części - wybrukowanym kocimi łbami dziedzińcu do konnego pomnika Ludwika XIV z lat 1835-1837 dłuta Pierre'a Carteliera i jego ucznia Louisa Petitota. Kolejny dziedziniec, usytuowany przed najstarszą częścią pałacu, nosi nazwę Marmurowego (od płyt, jakimi go wyłożono).

Dalej mogły wjeżdżać tylko powozy królewskie. Na wprost, za Dziedzińcem Marmurowym, znajduje się najstarsza część pałacu - dawny zameczek myśliwski Ludwika XIII z początków XVII w. Tutaj właśnie Ludwik XIV rozpoczął realizację gigantycznego przedsięwzięcia, jakim stała się budowa największego pałacu Europy.

Trasa zwiedzania prowadzi najpierw do skrzydła południowego, w którym znajduje się m.in. dwukondygnacyjna kaplica królewska, w której podobnie jak w Sainte-Chapelle dworzanie mogli zasiadać tylko na parterze, zaś galeria na piętrze przeznaczona była dla rodziny panującej. W tej samej części pałacu znajduje się późniejsza sala opery pałacowej, budowana według projektu Jacques-Ange Gabriela w czasach Ludwika XV, a oddana do użytku w 1770 r., z okazji ślubu delfina z Marią Antoniną. Na amfiteatralnie urządzonej widowni mieści się do 700 osób, a podłoga daje się częściowo podnosić, co pozwalało na przekształcanie wnętrza w elegancką salę balową. Aby uzyskać doskonały efekt akustyczny, prawdziwy marmur zastąpiono drewnianą imitacją.

Wersal. Dalej ogląda się apartamenty reprezentacyjne. Swoisty przedsionek do nich tworzy salon Herkulesa. Kolejne pomieszczenia noszą nazwy wywodzące się z mitologii rzymskiej: salon Obfitości, salony Wenus, Diany, Marsa, Merkurego i Apollina. Ta ostatnia pełniła funkcję sali tronowej Ludwika XIV i do dziś ozdobiona jest pochodzącym z 1701 r. portretem króla, autorstwa Hyacinthe'a Rigauda. Środek centralnej części pałacu zajmuje słynna Galeria Zwierciadlana, o 75 m długości, 10 m szerokości i 13 m wysokości. Zdobi ją 17 luster (uznawanych niegdyś za największe na świecie) ustawionych naprzeciw 17 okien. Za czasów Ludwika XIV odbywały się tu największe uroczystości, przede wszystkim słynne dworskie bale. Kandelabry oświetlały salę trzema tysiącami świec, pod ścianami ustawiano drzewa pomarańczowe w srebrnych donicach, a każdy szczegół zachowania ustalała szczegółowa etykieta. W tym najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu rezydencji w 1871 r. proklamowano powołanie cesarstwa niemieckiego, a 28 czerwca 1919 r. podpisano traktat kończący I wojnę światową. Po niedawnym zamachu, kiedy próbowano rozbić słynne zwierciadła przy użyciu materiałów wybuchowych, zastąpiono je kopiami.

Wersal. Za Galerią Zwierciadlaną trasa prowadzi do sypialni królowej, gdzie przez kilka pokoleń monarsze małżonki wydawały na świat delfinów, owoce nocnych spacerów kolejnych Ludwików. Po nieco nużącym maratonie zwiedzania sal pałacowych turyści chętnie oddychają świeżym powietrzem w wersalskich ogrodach. Pod arkadami południowego skrzydła trzeba przejść na zachodnią stronę pałacu, skąd tarasami schodzą w dół kolejne poziomy ozdobione klombami, basenami i fontannami. Na wprost fasady zachodniej (imponujące założenie architektoniczne Le Vau i Hardouin-Mansarta - blisko 600 m!) rozciąga się główny parter wodny z dwoma basenami ozdobionymi fontannami: z lewej fontanną Point-de-Jour, z prawej - fontanną Diany. Obydwa baseny otaczają malownicze rzeźby z brązu. Z prawej strony, przed północnym skrzydłem pałacu, widać wodny parter północny, z rzeźbami autorstwa m.in. Coysevoxa, i aleją wyznaczoną przez rząd 22 sadzawek prowadzącą między brązowymi aniołkami do fontanny Smoka i bardzo malowniczego basenu z fontanną Neptuna.

Z lewej strony głównej fasady rozciąga się wodny parter południowy, którego misternie przystrzyżone aleje bukszpanowe dochodzą aż do oranżerii, gdzie hodowane są palmy, drzewa pomarańczowe i migdałowe oraz granaty. Po stu stopniach można zejść na niższy poziom, nad Staw Szwajcarski.

Wersal. W osi głównej fasady pałacu znajduje się kolejny staw z fontanną Latony, od którego na zachód odchodzi aleja Tapis Vert, doprowadzająca do pięknej fontanny Apollina autorstwa Jeana-Baptiste'a Tuby'ego. Bóg słońca wyłania się z wody na rydwanie zaprzężonym w cztery konie, otoczony postaciami dmących w muszle trytonów i sylwetkami delfinów.

Idąc dalej wzdłuż głównej osi parku, dochodzi się do Wielkiego Kanału (jego twórcy wzorowali się na weneckim Canale Grande), gdzie Ludwik XIV chętnie wydawał przyjęcia na łodziach i urządzał romantyczne przejażdżki gondolami. A jest po czym pływać, ponieważ kanał ma ponad 60 m szerokości i 2 km długości.

Więcej o: