Koszyce - co zobaczyć

Koszyce, niezwykle atrakcyjne miasto, ze wspaniale odnowioną starówką i bogatym życiem kulturalnym, jest drugą metropolią Słowacji, niegdyś kontrkandydatem na stolicę kraju. Koszyce leżą nad rzeką Hornád, u styku Kotliny Koszyckiej i Rudaw Spiskich.

Region w Kotlinie Koszyckiej rozciąga się między Szaryszem na północy a granicą węgierską na południu. Z północy na południe przecinają go nurty Hornadu i Torysy. Zachodnia część zahacza o malownicze tereny Rudaw Spiskich i Słowackiego Krasu, wschodnia o Góry Slanskie.

Najładniejsze zakątki to okolice na zachód od Koszyc: malownicza Šugovská dolina ze sztucznymi jeziorkami i ruinami XVIII-wiecznych hamrów w okolicach Medzewa, krzasowa dolina Miglinc przy wschodnich krańcach Słowackiego Krasu czy ruiny zamku nad Turnianskim Podhradiem.

Koszyce - atrakcje miasta

Koszyce - Ulica Hlavna. Koszycka starówka, licząca 460 zabytkowych budowli, jest największą miejską strefą historyczną na Słowacji. Gros zabytków skupia się przy ulicy Hlavnej, najpiękniejszej promenadzie w kraju, przecinającej Stare Miasto z południa na północ. Wśród reprezentacyjnej zabudowy wyróżnia się parę gotyckich kamienic (pod nr. 65 tzw. Levoeský dom z XV w. - najstarszy zachowany świecki budynek w mieście, a kilka kroków dalej, obok kościoła Jezuitów, piętrowa kamieniczka z kamiennym wykuszem), pałac biskupi (nr 28) z barokowo-klasycystyczną fasadą, okazały empirowy pałac Forgachów (nr 10) czy dawny ratusz (nr 59), dziś biblioteka.

Koszyce. Ulica otoczona eleganckimi sklepami i kafejkami jest ulubionym miejscem spotkań i spacerów mieszkańców. Hlavná proponuje również inne, bardziej nieoczekiwane atrakcje. Na jej południowym odcinku znajduje się kilka zejść pod ziemię do niezwykłego skansenu archeologicznego z zakonserwowanymi szczątkami średniowiecznych fortyfikacji i systemem miejskiej kanalizacji. Po stronie północnej środkiem promenady płynie szumiący potok, nad którym poprzerzucano maleńkie kładki.

Koszyce - Dom sv. Alzbety. Symbolem ulicy Hlávnej i całych starych Koszyc jest gotycka katedra św. Elżbiety. Stawiana przez ponad 100 lat na miejscu spalonej poprzedniczki, objawiła się w pełnej krasie w 1508 r. W ciągu następnych stuleci spotykało ją wiele nieszczęść: pożary, trzęsienia ziemi, huragany, więc w XIX w. nadawała się do generalnego remontu. Przy remoncie "poprawiono" niektóre sklepienia, zbudowano kryptę Rakoczego oraz dodano kilka neogotyckich ołtarzy.

Pięcionawowa świątynia ma strzelistą żelazną wieżyczkę na skrzyżowaniu nawy i transeptu, oraz dwie wieże (jedną niedokończoną) przy zachodniej elewacji. Warto zwrócić uwagę na misterny północny portal z płaskorzeźbami Sąd Ostateczny, Żywot św. Elżbiety i Ukrzyżowanie. W olśniewającym wnętrzu wzrok przykuwa gotycki ołtarz główny św. Elżbiety z 1477 r. Postać świętej księżniczki węgierskiej, patronki miasta i kościoła, której krótkie, pełne poświęcenia dla chorych i cierpiących życie skończyło się w wieku 24 lat, pojawi się jeszcze kilkakrotnie na witrażach i posągach. Na uwagę zasługują późnogotyckie ołtarze boczne, m.in. Nawiedzenia z 1516 r., Ostatniej Wieczerzy z XV w., Zaśnięcia NMP z XVI w., św. Antoniego z I połowy XVI w. (złożony z dwóch, częściowo spalonych) oraz św. Anny Samotrzeciej, który w neogotyckiej obudowie zawiera malowidło tablicowe z 1516 r. Bezcennym zabytkiem jest grupa Ukrzyżowanie z 1320 r., umieszczona na parapecie południowego oratorium, oraz posągi świętych królów węgierskich: Stefana, Władysława i Emeryka z połowy XV w. na filarach nawy głównej. Pod północną nawą znajduje się krypta księcia Franciszka II Rakoczego (1676-1735), przywódcy powstania antyhabsburskiego, bohatera narodowego Węgrów.

Przy południowej ścianie świątyni stoi gotycka kaplica św. Michała, wzniesiona w XIV w. jako kostnica na ówczesnym cmentarzu.

Po przeciwnej, północnej stronie świątyni wznosi się Wieża św. Urbana - XIV-wieczna dzwonnica przebudowana później w stylu renesansowym. W wieży wisiał pięciotonowy dzwon Urban z 1557 r., który w czasie pożaru w latach 60. XX w. uległ uszkodzeniu. Umieszczono go na postumencie obok wieży.

Koszyce - Hlavné námestie. Na północ od katedry, w miejscu gdzie ul. Hlavná rozszerza się we wrzecionowaty rynek, rozciąga się Hlavné námestie - reprezentacyjny plac z neorenesansowym gmachem teatru wzniesionym pod koniec XIX w. Między katedrą a teatrem jest skwer z drzewami i ławeczkami, pośrodku którego tryska słynna grająca fontanna. Strugi wody tanczą w rytm melodii z pobliskiego kurantu.

Koszyce - Kościół Jezuitów. Na rogu ulic Hlavnej i Univerzitnej wznosi się surowa kamienna bryła barokowego kościoła uniwersyteckiego zbudowanego przez jezuitów dla potrzeb nowej uczelni w 1684 r. Za monumentalną dwuwieżową fasadą otwiera się jasne barokowe wnętrze z XVIII-wiecznym wystrojem. Ołtarz główny ze sceną Wniebowzięcia NMP pochodzi z połowy XIX w.

Koszyce - Kościół Franciszkanów. Kilka kroków dalej, po tej samej stronie promenady stoi świątynia, która za rokokową fasadą kryje XIV-wieczne mury. Dzisiejszy wygląd kościół zawdzięcza odbudowie przeprowadzonej pod koniec XVIII w.

Koszyce - Pałac Rakoczego. W północnej części ulicy Hlavnej, po jej zachodniej stronie, stoi okazały budynek w kolorze ochry z rokokowo-klasycystyczną fasadą i średniowiecznymi murami. W odrestaurowanych wnętrzach urządzono pasjonujące Muzeum Techniki.

Więcej o: