Słowacja. Bratysława zabytki

Tętniąca życiem stolica Słowacji Bratysława ma dwa oblicza: zabytkowe z bogatą architekturą wiedeńskiego baroku, i współczesne, z zabudową typową dla wielkich miast Europy Środkowej. Oto zabytki, które warto zobaczyć w Bratysławie.

Bratysława. Wzgórze zamkowe

W panoramie miasta dominuje czworokątny Bratislavský hrad (zamek) z czterema strzelistymi wieżyczkami w narożach, określany jako "stół odwrócony do góry nogami". Jest częścią zabudowy wyrastającego na 85 m n.p.m. nad Dunajem wzgórza zamkowego, na którym stawiali twierdze Celtowie, Rzymianie i Wielkomorawianie. Dzisiejsza budowla jest wynikiem gruntownej rekonstrukcji z lat 1954-1968.

W XI w. Po 150 latach, w czasach komunistycznych, został odrestaurowany i stał się sceną dla kilku ważnych wydarzeń historycznych, m.in. podpisania ustawy federacyjnej między Czechami a Słowacją w 1968 r., a 24 lata później, 1 września 1992 r., sygnowania konstytucji Republiki Słowackiej. W następnych latach rezydowały w nim władze nowego państwa.

Po wybudowaniu u stóp wzgórza eleganckich gmachów administracji państwowej twierdzę przeznaczono na cele muzealne i reprezentacyjne. Na zamku znajdują się dwie kolekcje muzealne, skarbiec, winiarnia oraz punkt widokowy na szczycie Wieży Koronacyjnej - większej i grubszej od trzech pozostałych.

U stóp budowli wznoszą się dawne fortyfikacje z Bramą Zygmuntowską i basztą Luginsland. Niżej wiją się uliczki dawnego podzamcza oddzielonego od reszty starówki ruchliwą estakadą - niegdyś dzielnicy rozrywki spod znaku czerwonych latarni. Przy ulicach Židovskiej, Beblavého, Michalskiej i Zamockich schodach stoją zrekonstruowane średniowieczne i barokowe kamieniczki, a wśród nich rokokowy dom U dobrého pastiera, uważany za najwęższy budynek w Europie. W trzech z nich urządzono muzea: rzemiosła artystycznego, kultury żydowskiej i zegarów. Niewielki kościółek przy ul. Michalskiej to chrám sv. Mikuláša (cerkiew św. Mikołaja). Zamocké schody prowadzą w kierunku przejścia pod estakadą, ku katedrze.

Bratysława. Katedra św. Marcina

Ascetyczną gotycką katedrę św. Marcina przy ruchliwej ul. Staromestskiej wznosili w XIV i XV stuleciu ci sami mistrzowie, którzy budowali jej słynny wiedeński odpowiednik. Prostą czworokątną wieżę wieńczy strzelisty XIX-wieczny hełm ze złoconą 300-kilogramową repliką korony św. Stefana na szczycie, spoczywającą na złotej poduszce o wymiarach

2 na 2 m. Insygnia upamiętniają koronowanie w jej murach jedenastu węgierskich królów i ośmiu królowych. Po transformacjach we wnętrzu pozostało niewiele z oryginalnego wyposażenia. Na uwagę zasługują piękne sieciowe i gwieździste sklepienia, witraże w prezbiterium oraz słynny brązowy posąg patrona świątyni, wyrzeźbiony przez Donnera. Grupę rzeźbiarską z wiotkim młodzieńcem na koniu oraz muskularnym, prawie nagim żebrakiem przeniesiono z głównego ołtarza do południowo-wschodniego kąta nawy głównej. Wybitnym dziełem baroku jest wystrój bocznej kaplicy św. Jana Jałmużnika w północnej nawie: ołtarz ze srebrną trumną kryjącą szczątki świętego oraz bogata dekoracja ścian i stropu.

Bratysława. Brama Michalska

Najwęższa w mieście uliczka Baštová prowadzi do Michalskiej brány - jedynej zachowanej spośród czterech średniowiecznych bram w murach miejskich. Wznosząca się nad nią ponadpięćdziesięciometrowa gotycka wieża pochodzi z połowy XIV w. Hełm zwieńczony posążkiem archanioła Michała dodano w XVIII w. Wewnątrz urządzono Muzeum Dawnej Broni i Fortyfikacji. Bilet uprawnia do wejścia na taras widokowy pod szczytem, skąd rozciąga się panorama starówki.

Obok bramy, w barokowej kamieniczce stojącej na miejscu średniowiecznego barbakanu mieści się zabytkowa XVIII-wieczna Apteka pod Czerwonym Rakiem. Stylowe wyposażenie wnętrza pochodzi z kilku starych bratysławskich aptek.

Bratysława. Rynek Główny

Rynek Główny jest kwintesencją miasta: barokowo-secesyjny, z niewielką domieszką gotyku i klasycyzmu, kameralny, zieleniący się od liści niewysokich drzew, z nieodłącznymi stolikami, parasolkami, fontanną i brązowym posągiem jegomościa, który, ukryty za napoleońskim pierogiem, podsłuchuje rozmowy zakochanych.

Na placu - historycznym centrum miasta - wznoszą się dwie skrajnie różne budowle: Stary Ratusz po wschodniej stronie i okazały, niedawno odnowiony secesyjny pałac po stronie zachodniej. W zachodniej pierzei placu, prawie przed secesyjnym pałacem bankierskim (na parterze działa elegancka kawiarnia) stoi renesansowa studnia Maksymiliana rzeźbiona w beżowym piaskowcu. Anegdota mówi, że cesarz Maksymilian II kazał wybudować ją w 1572 r. po pożarze, jaki wybuchł w czasie jego koronacji. Studnię, dziś raczej fontannę, zdobi posąg rycerza Maksymiliana na postumencie.

Bratysława. Ratusz

Najbardziej niezwykła budowla na placu to Stary Ratusz (Stará lub Mestská radnica), malowniczy zlepek kilku stylów architektonicznych. Jego najstarszą częścią jest narożna wieża z końca XIII w. Przejazd z gotyckim sklepieniem oraz kaplica nad nim powstały w poł. XV w., a salę sądową z malowidłem Sąd Ostateczny na stropie dobudowano w wieku XVII. Wewnętrzną, przeciwną niż rynkowa stronę zajmuje renesansowy dziedziniec z arkadami. Jeszcze dalej, od strony pl. Primaciálnego, widać neogotyckie skrzydło pokryte barwną ceramiczną dachówką. Wieża ratuszowa po kilku przebudowach zyskała dzisiejszy barokowy wygląd. Najświeższą innowacją było zamontowanie na niej kuranta, który o pełnych godzinach wygrywa znane melodie. Pamiątką po bombardowaniu przez wojska napoleońskie jest kula armatnia tkwiąca od tamtego czasu obok gotyckiego okienka w dolnej części wieży ratuszowej.

W latach 60. XIX w. 500-letni staruszek przeszedł na emeryturę. Od tej pory mieści Muzeum Bratysławy w suterenie neogotyckiego skrzydła oraz Dejiny mesta w przepięknie zdobionych malowidłami i stiukami salach. Wejście - na dziedzińcu wewnętrznym.

Po lewej stronie ratusza, w rokokowym pałacu Apponyiego zostało zorganizowane Muzeum Małokarpackiego Winiarstwa z 200-letnimi drewnianymi prasami do winogron na malowniczym dziedzińcu. W eleganckim późnobarokowym pałacu Kutscherfelda w północnej pierzei rynku, tam gdzie dziś ma siedzibę ambasada francuska, w 1847 r. mieszkał słynny rosyjski pianista, kompozytor i dyrygent Anton G. Rubinstein.

Bratysława. Teatr Narodowy w Bratysławie

Nad przeciwległym (wschodnim) krańcem Hviezdoslavovego nám. dominuje okazały neorenesansowy gmach Teatru Narodowego, wzniesiony w latach 1884-1886 według projektu wiedeńskich architektów F. Fellnera i H. Helmera. Bogatą fasadę z ryzalitową lodżią wieńczy grupa rzeźbiarska z posągiem muzy komedii Talii w centrum. Teatr jest macierzystą sceną znakomitego zespołu operowego i baletowego. Przed wejściem stoi marmurowo-brązowa fontanna Ganimedesa z 1880 r., dzieło V. Tilgnera, zamówione przez miejską kasę oszczędności.

Bratysława. Reduta

Kilka kroków od Hviezdoslavovego námestia, przy prowadzącej nad Dunaj ul. Mostovej wznosi się wielki gmach o urozmaiconej, pełnej falistych linii i zaokrągleń sylwecie w świetlistym kolorze jasnego ugru. Eklektyczny budynek Reduty - domu kultury, jakie stawiano we wszystkich większych miastach monarchii - powstał w latach 1913-1918 według planów Komory i Jakaba. Reprezentacyjna klatka schodowa z westybulami łączy dwie okazałe sale: większą - koncertową i mniejszą - teatralną. Dziś w gruntownie odnowionej Reducie mieści się Słowacka Filharmonia, największe bratysławskie kasyno oraz elegancka restauracja.

Bratysława. Kościół św. Elżbiety

Ul. Bezrueova, pierwsza przecznica za placem Šafárika, wiedzie pośród drzew i stylowych przedwojennych kamienic w kierunku niezwykłej budowli sakralnej. Niebieski kostol sv. Alžbety (kościół św. Elżbiety) o fantazyjnym kształcie i nietypowej eliptycznej wieży wzniesiono w latach 1907-1913 według projektu Ödöna Lechnera, guru bajkowej secesji budapeszteńskiej. Podobno cesarz Franciszek Józef ufundował kościół ku pamięci swej zamordowanej w Alpach szwajcarskich małżonki Sissi. Charakterystycznymi elementami wystroju wnętrza i bryły są urozmaicone formy ceramiczne wykonane w manufakturze Zsolnayego w Peczu. Warto zwrócić uwagę na błękitne dachówki i szczyty ceramiczne,

ponieważ to im świątynia zawdzięcza popularną nazwę.

Bratysława. Kościół Trynitarzy św. Jana z Mathy

Pomiędzy placem Župnym a placem Hurbana stoi barokowy kościół Trynitarzy św. Jana z Mathy. Ów bodaj najświetniejszy przykład baroku w Bratysławie jest kopią wiedeńskiego kościoła św. Piotra, dzieła Hildebrandta.

Za fantazyjną wklęsłą fasadą o niedokończonych wieżach kryje się wnętrze na planie elipsy. Warto zwrócić uwagę na wspaniałe freski iluzoryczne na sklepieniu prezbiterium oraz w kopule - dzieło mistrza Galli da Bibieny.

Więcej o: