Czechy, czeskie miasteczka: Mikulov [MORAWY POŁUDNIOWE]

Zbudowany na wzgórzu nad niziną Mikulov wygląda pięknie już z oddali. Serce tego urokliwego miasta w Czechach z jednej strony ogranicza wielki zamek, a z drugiej - Svatý kopecek, wapienne wzgórze. Z obu tych miejsc roztaczają się wspaniałe widoki i doprawdy trudno zdecydować, który uznać za bardziej malowniczy.

Czechy miasta - atrakcje Mikulova

W sercu starówki, na malowniczym rynku (Námist~), warto obejrzea kilka ciekawych kamienic, jak ratusz (nr 1), sgraffitowy dum U ryt~ou z 1591 r. (dom U Rycerzy; nr 27) i Kanovnické domy (Domy Kanoników; nr 4). Na środku strzela w górę sloup sv. Trojice (kolumna św. Trójcy) z lat 1723-1724 z rzeźbami I. Lengelachera. Jest tu też fontanna z ok. 1700 r. z rzeŹbą Pomony, rzymskiej bogini sadów. Urodę placu parę lat temu docenili filmowcy - latem 2001 r. kręcono tu film o Napoleonie.

W bezpośrednim sąsiedztwie rynku stoją dwa kościoły. Parafialny kościół św. Wacława łatwo rozpoznać dzięki ślicznej arkadowej wieży. Wnętrze przykrywa bardzo ciekawe sklepienie. Kościół powstał na początku XV w. w stylu późnogotyckim, a w I poł. XVII w. przebudowano go w stylu renesansowym.

Po drugiej stronie placu, na tle wapiennego wzgórza stoi tzw. Ditrichštejnská hrobka - brązowa konstrukcja z dwiema wieżami. Pierwotnie była to loretanska kaplica św. Anny (z lat 1701-1706), a po przebudowie po pożarze w 1784 r. przerobiono ją na grobowiec rodu Dietrichsteinów, który władał miastem od 1575 r. Od kilku lat udostępniony jest zwiedzającym.

Czechy miasta - Zamek w Mikulovie. Za część murów zamku posłużyły wystające z ziemi skały. W pradawnych czasach zakładali w tym miejscu osady prehistoryczni Słowianie, później postawiono romańskie i gotyckie warownie, a obecna budowla jest wynikiem przebudowy w stylu barokowym w latach 20. XVIII w. Wykonano ją na zlecenie rodziny Dietrichsteinów - właścicieli posiadłości od poł. XVI w. aż do 1945 r. Atrakcją zamkowego muzeum jest największa beczka (390 kg, 101 tys. litrów) na wino w Europie Środkowej - dzieło K. Sechta z Brna z 1643 r. Ponadto dostępne są trasy poświęcone historii obiektu oraz lokalnym tradycjom winiarskim. Bez opłaty wchodzi się na terasę, by z góry spojrzeć na przepiękną starówkę. Park zamkowy, którym można obejść budowlę wokół, wkomponowano między dawne umocnienia na stromym zboczu. W 2002 r. zakończyła się jego renowacja i dziś dostępne są tu m.in. takie atrakcje, jak różany ogródek.

Czechy miasta - Żydowskie pamiątki w Mikulovie. Po niegdyś licznej w Mikulovie żydowskiej społeczności (w latach świetności było tu 12 synagog) pozostały dwie pamiątki. Pierwsza z nich, niedawno restaurowana synagoga z 1550 r. stoi przy ul. Husovej 11, na północ od zamku (za murami, trzeba zejśa po schodach przypominających dawne czasy). W 1689 r. została powiększona, a na początku XVIII w. zniszczył ją pożar, po którym konieczna była odbudowa (1719-1723). Wnętrze bożnicy prezentuje nietypowy w tych stronach styl lwowski (albo polski, jak głosi tablica na budynku) z bimą wspartą na czterech kolumnach. Urządzono tu wystawę poświęconą lokalnej społeczności żydowskiej. Po drugiej stronie ulicy umieszczono tablicę prezentującą przebieg ścieżki dydaktycznej po żydowskim mieście. Na północ od synagogi (dojście dróżką prowadzącą od Brninskiej), w urokliwym miejscu wśród starych dębów rozciąga się cmentarz żydowski.

Więcej o: