Paryż wycieczki - Katedra Notre Dame

Katedra Notre Dame (Katedra Marii Panny) w Paryżu to najlepiej rozpoznawalny zabytek gotycki na świecie. Zabytek, który warto zwiedzić ze swoją drugą połówką (nie tylko na walentynki!).

Budowę Katedry Norte Dame rozpoczęto w 1163 r., a ukończono ponad 200 lat później. Katedra ma układ orientowany - prezbiterium, dookoła którego prowadzi podwójne obejście, znajduje się w części wschodniej, najstarszej. W imponującej fasadzie zachodniej uwagę zwracają przede wszystkim wyniosłe, płasko zakończone wieże, wielka rozeta nad głównym wejściem oraz trójczęściowy portal, z głębokimi ostrymi łukami nad każdą z bram. Fronton dzieli się na wyraźne trzy pasy: pierwszy to potrójny portal wejściowy zwieńczony Galerią Królów z 28 figurami nadnaturalnej wielkości, drugi - ażurowa galeria biforiów, ozdobiona wielką rozetą o 10-metrowej średnicy i zwieńczona galerią chimer, trzeci wreszcie tworzą dwie płaskie wieże o wysokości 69 m. Między wieżami widać czubek XIX-wiecznej iglicy.

Paryż wycieczki - Katedra Notre Dame wnętrza

Wewnątrz zwracają uwagę wielkie rozety na ramionach transeptu, ozdobione pięknymi XIII-wiecznymi witrażami. Kaplice nawy z prawej strony od wejścia zdobi cykl wielkich obrazów nazywanych Mays z lat 1630-1707. Główny ołtarz pochodzi z XIX w., natomiast płaskorzeźby na zewnętrznej stronie otaczających go ścian i na ścianie chóru są z XIV w. W tym samym okresie wykonano usytuowany na prawo od głównego ołtarza posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nazywanej Notre Dame de Paris (Matka Boska Paryska).

Paryż wycieczki - Katedra Notre Dame organy

Katedra dysponuje organami zaliczanymi do najlepszych w kraju (często organizowane są koncerty). W XIX-wiecznym skarbcu przechowywane są m.in. relikwiarze z czasów napoleońskich. Można tam również obejrzeć arcydzieła sztuki złotniczej i liczne dzieła sztuki.

Paryż wycieczki - Katedra Notre Dame tylna część

W tylnej części katedry znajduje się wejście na wieże. Po 387 stopniach dociera się na taras wieży południowej, by tam, w towarzystwie słynnych chimer i maszkaronów, z pozycji Dzwonnika z Notre Dame obejrzeć jedną z najsłynniejszych panoram Paryża.

Paryż wycieczki - Katedra Notre Dame ogród

Przed opuszczeniem Notre Dame warto powędrować we dwoje do ogrodu po wschodniej stronie katedry. Przypatrzeć się imponującym łukom przyporowym podpierającym chór i trzymając się za ręce, pospacerować brzegiem rzeki pod południowym transeptem, gdzie wiosną tak błogo płynie czas pośród kwitnących wiśni.

Kat edra Marii Pann y ; 6, pl. du parvis de Notre-Dame/pl. J ean-Paul II, 4e, m C ité/St-Michel, RER B St-Michel-Notre-Dame; codz. 8.00-18.00, bezpł., wstęp na wieże 5,34 .

***

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku "Europa we dwoje. Romantyczne metropolie".

Więcej o: