Narty Czechy - informacje dla kierowców

Narty Czechy. Informacje dla kierowców, drogi w Czechach, drogi płatne w Czechach - to trzeba wiedzieć przed wyjazdem na narty do Czech.

Na terenie Czech jest honorowane polskie prawo jazdy. Zmotoryzowany turysta powinien posiadać oprócz niego także dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia komunikacyjnego. Jeśli ktoś zamierza korzystać z czeskich autostrad (w Czechach jest obecnie ok. 900 km autostrad i dróg szybkiego ruchu), musi przykleić na przedniej szybie aktualną winietę, potwierdzającą uiszczenie opłaty za korzystanie z tego rodzaju dróg. Winiety można kupić na stacjach benzynowych oraz w urzędach pocztowych. W związku z licznymi kradzieżami całych przednich szyb, nowe naklejki są sprzedawane wraz z kuponem kontrolnym, którym kierowca musi się legitymować podczas kontroli drogowej. Brak kuponu jest traktowany przez czeską policję jako wykroczenie równoznaczne z brakiem naklejki.

Narty Czechy informacje dla kierowców - drogi

Prowadzenie samochodu po czeskich drogach to czysta przyjemność. Nawierzchnie są dobrej jakości, korków prawie się nie spotyka, a większość kierowców zasługuje na dobrą opinię. Co piąty Czech posiada samochód, ale korzysta z niego przede wszystkim w dni wolne od pracy, więc poza centrami miast ruch jest na ogół niewielki. Raczej nie ma co liczyć na to, że na którejś z czeskich stacji benzynowych ktoś udzieli informacji o atrakcjach turystycznych. Do poruszania się po Czechach wystarczy drogowy atlas Europy.

Największe problemy mają kierowcy w dużych miastach, gdzie system organizacji ruchu jest zawiły, jazdę utrudniają tory tramwajowe i często brakuje parkingów. Zdarzają się także "rajdowcy" na drogach zapchanych przez ciężarówki i samochody osobowe!

W Czechach obowiązuje:

obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,

obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa,

osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mają obowiązek podróżowania na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwupunktowych pasach bezpieczeństwa; na pozostałych

drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy,

obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów,

całkowity zakaz używania antyradarów,

obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu w korku na autostradzie lub drodze ekspresowej,

zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w czasie jazdy,

obowiązek posiadania w samochodzie kamizelki odblaskowej,

zakaz zatrzymywania się oraz parkowania na miejscach przeznaczonych dla inwalidów (za złamanie tego przepisu grożą wysokie mandaty),

zimą na niektórych drogach obowiązuje nakaz poruszania się pojazdami wyposażonymi w opony zimowe (oznaczone M+S, MS, itp.).

W czeskim kodeksie drogowym wprowadzono system punktów karnych w skali od 1 do 12. Po otrzymaniu 12 punktów czeski kierowca traci prawo jazdy. System punktowy jest stosowany również w przypadku obcokrajowców. Po uzyskaniu 12 punktów obcokrajowiec nie może prowadzić pojazdu samochodowego na terenie Republiki Czeskiej przez okres 1 roku - zostaje o tym poinformowany w formie pisemnej zarówno sam kierowca, jak i urząd, który wydał prawo jazdy. Warto wiedzieć, że na terenie Republiki Czeskiej wprowadzono centralny rejestr obcokrajowców ukaranych punktami.

Narty Czechy informacje dla kierowców - prędkość

Dozwolona prędkość:

na terenie zabudowanym - 50 km/godz.,

poza terenem zabudowanym - 90 km/godz.,

na autostradach i drogach ekspresowych na terenie zabudowanym - 80 km/ godz.,

na autostradach poza terenem zabudowanym - 130 km/godz. (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),

na drogach szybkiego ruchu nie wolno jeździć wolniej niż 50 km/godz.

Uwaga - czeska policja zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie dozwolonej prędkości. Uprawnienia do mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej.

Uwaga - nie można mieć nawet śladowej zawartości alkoholu we krwi - obowiązuje 0,0 promila)!

Narty Czechy informacje dla kierowców - mandaty

Czescy policjanci nie należą do nazbyt uprzejmych, można nawet odnieść wrażenie, że w stosunku do turystów są złośliwi, dlatego lepiej unikać kontaktu z nimi i nie przekraczać dozwolonej prędkości. Na drogach dwupasmowych czeska drogówka (w nieoznakowanych samochodach wyposażonych w wideoradary) urządza istne polowania na kierowców - zarówno przekraczających dozwoloną prędkość, jak i tych, którzy np. nieprawidłowo wyprzedzają czy łamią inne przepisy ruchu drogowego. Policjant może w określonych przypadkach - przewidzianych w ustawie - zatrzymać prawo jazdy również obcokrajowcom (szczególnie w takich przypadkach, jak: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie śmierci lub uszkodzenia zdrowia w wypadku drogowym, ucieczki z miejsca wypadku). Zatrzymane prawo jazdy jest wysyłane do właściwego urzędu, który wydał je w Polsce.

W określonych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50 000 Kc (gdy kierowcy grozi mandat w wysokości od 5000 Kc).

Jeżeli kierowca takiej kaucji nie złoży, policjant może uniemożliwić mu dalszą jazdę. Kaucja zostanie wykorzystana na pokrycie nałożonego mandatu, a w przypadku niestawienia się kierowcy na rozprawę - cała kwota przepada. Niektóre wykroczenia są karane mandatem o ustalonej wysokości, a z kolei inne nie mogą być karane mandatem bloczkowym (np. postój na parkingu dla inwalidy). W przypadku postępowania administracyjnego znacznie zwiększają się sankcje (kary do 50 000 Ke oraz przyznanie punktów karnych), a niektóre wykroczenia uznawane są za przestępstwa karne. W Czechach obowiązuje zakaz parkowania samochodów na chodnikach. O ile w Polsce jest to ogólnie przyjęty zwyczaj, o tyle u naszych południowych sąsiadów za takie parkowanie można zapłacić wysoki mandat.

Narty Czechy - pomoc drogowa

W razie kłopotów z samochodem, można wezwać pomoc drogową czeskiego automobilklubu - %123), a w razie wypadku należy dzwonić pod nr %154.

Inne ważne telefony:

- policja - %158,

- straż pożarna - %150,

- pogotowie ratunkowe - %155.

W razie wypadku, podczas którego nie doszło do zranienia osób, szkoda nie przekroczyła 20 000 Ke i nie wyrządzono szkody osobom trzecim, kierowcy mogą uzgodnić między sobą (bez wzywania policji) sposób wzajemnego zadośćuczynienia.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku "Europa na zimę. Polska, Czechy, Słowacja. Przewodnik dla zmotoryzowanych"

Więcej o: