W 2012 padnie rekord: miliard międzynarodowych turystów

Coraz więcej ludzi podróżuje. W tym roku rekordowej liczby miliarda turystów spodziewa się Światowa Organizacja Turystyki. Co to oznacza, ile procent światowego PKB generuje turystyka, który region jest najczęściej odwiedzanym regionem na świecie i ilu turystów w zeszłym roku odwiedziło Polskę?

Do miliarda turystów wzrośnie w tym roku światowy rynek turystyczny - taką informację podała Światowa Organizacja Turystyki w najnowszym raporcie World Tourism Barometer.

Choć z roku na rok obserwujemy wzrost, w zeszłym roku do miliarda zabrakło 20 mln. Gorsza sytuacja ekonomiczna na świecie, protesty w krajach arabskich (m.in. "arabska wiosna" i inne zmiany polityczne na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej), czy trzęsienie ziemi w Japonii to tylko niektóre czynniki ograniczonego wzrostu w zeszłym roku. Mimo tego, sytuacja nie wygląda źle. Faktem jest, że coraz więcej ludzi podróżuje, mimo gorszej sytuacji ekonomicznej i załamań gospodarczych niektórych krajów na świecie.

Im więcej turystów, tym lepiej

"Turystyka generuje 5 proc. światowego PKB oraz 6 proc. globalnego eksportu, a obecnie potrzebujemy impulsu do tworzenia nowych miejsc pracy. Współcześnie na każde 12 miejsc pracy w gospodarkach wschodzących i dojrzałych, jedno przypada na branżę turystyczną" - powiedział Taleb Rifai, Sekretarz Generalny UNWTO.

W związku z powyższym, celem jest zwiększenie popytu na podróże. W tym celu organizacja sugeruje rządom rozważenie wprowadzenia kolejnych ułatwień w przekraczaniu granic, m.in. poprawę formalności i czasu związanego z wydawaniem wiz. "Ułatwienie podróży jest ściśle związane z rozwojem turystyki i może być kluczowe dla zwiększania popytu. Obszar ten ma szczególne znaczenie w chwili, w której rządy chcą pobudzać wzrost gospodarczy, ale nie mogą w sposób znaczący wykorzystywać do tego celu ułatwień podatkowych, czy inwestycji publicznych" - wyjaśnił Taleb Rifai.

Turystyka w roku 2011: świat

Jak wskazuje raport przygotowany przez UNWTO, najczęściej odwiedzanym regionem świata była Europa. W poprzednim roku odwiedziło ją ponad pół miliarda turystów . Na kolejnym miejscu znalazł się region Azja-Pacyfik. Region ten, jak widać, nie tylko odgrywa coraz większą rolę w gospodarce i polityce światowej, ale i w turystyce. Amerykę odwiedziło 156 milionów turystów (z czego samych 50 milionów odwiedziło Nowy Jork), kraje Bliskiego Wschodu zaledwie 5 milionów turystów więcej niż samo miasto Wielkiego Jabłka (55 mln turystów), a Afrykę dokładnie tylu turystów, co Nowy Jork (50 mln).

Z raportu dowiadujemy się również, w których miesiącach podróżujemy najwięcej . I tak, łatwo się domyślić, że miesiącem topowym jest lipiec; tuż za nim jest sierpień. Natomiast miesiącem, w którym podróżujemy najmniej okazał się luty (tuż za nim listopad i marzec).

Turystyka w roku 2011: Polska

Według przybliżonych i wstępnych oszacowań Instytutu Turystyki w 2011 roku nasz kraj odwiedziło 13,1 mln turystów (o 5 proc. więcej niż w roku 2010).

* Światowa Organizacja Turystyki (UNWT) jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ, zajmującą się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu turystycznego, które to publikuje w raporcie World Tourism Barometer.

źródło: UNWTO, Instytut Turystyki

Więcej o: