Polska. Chełm i Lublin - historia zabytkami pisana

Wschodnie krańce Polski, choć tak piękne, nie są dość poznane. Warto zawitać w tym ciekawym zakątku naszego kraju, gdzie mieszają się kultury, tradycje i wyznania.

Chełm

Chełm to piękne, historyczne miasto w województwie lubelskim, leżące niemal przy samej granicy z Ukrainą i niedaleko granicy z Białorusią.

Na terenach dzisiejszego Chełma osadnictwo istniało od początku naszej ery, a w X wieku stał już gród drewniano-kamienny. Obszar międzyrzecza Wieprza i Bugu wzmocniono siecią grodów nazwanych później Grodami Czerwińskimi.

Chełm od początku swego istnienia leżał na ziemiach pogranicza, co w znaczący sposób wpłynęło na jego dzieje. Widoczne jest to również w religii i zachowanych zabytkach sakralnych - Chełm na przestrzeni wieków był biskupstwem prawosławnym, unickim, rzymskokatolickim, znajdowała się tu również gmina żydowska.

Najważniejszym, a zarazem najcenniejszym miejscem w Chełmie jest Góra Chełmska - tzw. wzgórze unickie, na którym wznosi się piękna barokowa Bazylika Narodzenia NMP (w ciągu wieków bywała to cerkiew prawosławna). Przy Bazylice Mniejszej stoi Pałac Biskupów oraz Dzwonnica, ze szczytu której podziwiać można panoramę okolicy. Obok tych budowli wzniesiono kopiec, na którym ustawiono krzyż.

Prócz wzgórza unickiego w Chełmie warto zobaczyć kościół Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie (ul. Lubelska 55), przy którym zwiedzić można Muzeum Miejskie oraz Cerkiew Św. Jana Teologa (ul. Mikołaja Kopernika) - konkatedrę diecezji prawosławnej.

Dla turystów udostępnione są fragmentarycznie Podziemia kredowe - unikatowa pozostałość tutejszego górnictwa (ul. Lubelska).

Lublin

Historyczny i tajemniczy Lublin leży nad rzeką Bystrzycą i stanowi centrum kulturalne szerokiej okolicy.

Początek trwałego osadnictwa na obszarze dzisiejszego Lublina sięga VI/VII wieku. Dziś Lublin to największe polskie miasto na wschód od Wisły, niegdyś potężne centrum polityczne. Obecnie Lublin jest trochę zapomniany, jednak Starówka ostatnimi czasy została gruntownie odnowiona.

Lublin wyróżnia się niecodzienną atmosferą, mimo turystów panuje atmosfera spokoju i melancholii. Starówka oferuje wiele cennych i pięknych zabytków, spotkać też można żydowskie pamiątki, jak synagogi, kirkuty czy mykwy.

Jednym z popularniejszych zabytków Lublina jest zamek i Muzeum Lubelskie na Zamku (ul. Zamkowa 9). Spod niego traktem przechodzimy przez Bramę Grodzką na urokliwą Starówkę. Po drodze na Rynek mijamy piękne kamienice, magiczne zakamarki i Plac po Farze z pozostałościami dawnej Fary i jej makietą. Wieże i Baszty stanowią punkty widokowe, a Stare miasto od drugiej strony zamyka Brama Krakowska (Muzeum Historii Miasta Lublina). Polecam spacer tym niecodziennym, magicznym traktem, gdzie czas jakby się zatrzymał i pozwala na chwilę zapomnienia.

Poza Starym Miastem w Lublinie zobaczyć można Muzeum Wsi Lubelskiej (A. Warszawska 96) oraz Obóz koncentracyjny Majdanek (Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67).

Więcej o: