Wakacje w lesie. Wokół Hajnówki - z kijkami w krainie żubra

W zachodniej części ostatniego nizinnego lasu naturalnego w Europie starostwo powiatowe w Hajnówce przygotowało 100 km ciekawych tras dla miłośników chodzenia z kijkami

Nordic Walking Park "Kraina Puszczy i Żubra" to pierwsze takie przedsięwzięcie nie tylko w województwie podlaskim, ale i całej Polsce wschodniej.

- Przygotowaliśmy sieć szlaków dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas w Puszczy Białowieskiej - mówi Walentyna Gorbacz ze starostwa w Hajnówce. - Oznakowane są czytelnymi tablicami zgodnymi z europejskimi standardami Nordic Walking, zawierają szczegółowe mapy oraz informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych. Mają punkty wspólne, a w niektórych miejscach pokrywają się i krzyżują. Zazwyczaj biegną leśnymi drogami żwirowymi, obok rezerwatów przyrody i przez śródleśne osady w przepięknej scenerii Puszczy Białowieskiej. To ostatni w Europie Środkowej wielki kompleks o charakterze naturalnym, z zachowanymi elementami lasu pierwotnego.

Szlaków jest siedem, na każdym są punkty ćwiczeń i pomiaru tętna. Zaczynają się w Hajnówce bądź na parkingu w Zwierzyńcu (mniej więcej w połowie drogi z Hajnówki do Białowieży). Oznaczone są kolorami: zielonym, czerwonym i czarnym, zależnie od stopnia trudności.

Znajdą tu coś dla siebie zwolennicy krótkich i długich (4 godz. marszu) spacerów. Choć żaden szlak nie dociera w pobliże Białowieskiego Parku Narodowego, niektóre biegną wzdłuż jego granic lub przecinają rezerwaty rozsiane po liczącym ponad 60 tys. ha kompleksie Puszczy Białowieskiej. Po drodze można zobaczyć m.in.: torfowy bór świerkowy w rezerwacie Głęboki Kąt, rezerwat Lipiny z dobrze zachowanymi fragmentami grądu miodownikowego, dębowo-jesionowe grądy i torfowiska doliny Dubitki chronione w rezerwacie Dębowy Grąd. Jedna z tras pokazuje wielokulturowe bogactwo powiatu hajnowskiego, prowadząc do kaplicy Krynoczka, ważnego miejsca kultu dla wyznawców prawosławia.

Wytyczenie, oznakowanie i przygotowanie tras kosztowało blisko 30 tys. zł (w tym 18 tys. z unijnego programu Leader, a 8 tys. ze starostwa, które nie wyklucza wytyczenia w przyszłości kolejnych tras).

Trasy Nordic Walking Park "Kraina Puszczy i Żubra":

1. Leśna przechadzka (kolor zielony) - 3 km, czas przejścia: ok. 30 min.

2. W pobliżu Krynoczki (zielony) - 9 km, ok. 90 min.

3. Wokół Sacharewa (czerwony) - 11 km, ok. 2 godz.

4. Krajobrazy Czerlonki (czerwony) - 9 km, ok. 90 min.

5. Trybami Puszczy Białowieskiej (czarny) - 15 km, ok. 3 godz.

6. Pętla Żubra (czarny) - 15 km, ok. 3 godz.

7. Do Starej Białowieży (czarny) - 21 km, ok. 4 godz.

Początek tras 4-6 - parking przy drodze wojewódzkiej Hajnówka - Białowieża

***

Artykuł pochodzi z Gazeta Turystyka - sobotniego dodatku do Gazety Wyborczej

Więcej o: