Największe, najciekawsze, najładniejsze: jaskinie Słowacji [SŁOWACKI KRAS, JASKINIE UNESCO]

Słowackie jaskinie kryją skarby, jakich nie zobaczy się nigdzie indziej w Europie albo spotka się je bardzo rzadko, niektóre są unikatowe w skali świata. Do tych ostatnich należy największy na Ziemi stalagmit, który trafił do Księgi Rekordów Guinessa. Nie wszystkie jaskinie Słowacji da się łatwo przejść, są takie, które wymagają siły atlety i umiejętności technicznych doświadczonego speleologa. Przynajmniej z kilkoma nawet najmłodsi powinni dać sobie radę.
Słowacja. Słowacki Kras / shutterstock Słowacja. Słowacki Kras / shutterstock Słowacja. Słowacki Kras / shutterstock

Słowacja. Słowacki Kras - co powinieneś wiedzieć na temat jaskiń Słowackiego Krasu

Słowacja. Słowacki Kras

Na południe od Rożniawy rozciąga się Słowacki Kras - największy w Europie Środkowej obszar krasowy, objęty ochroną w granicach rezerwatu. Niespotykana różnorodność form krajobrazowych, bogactwo flory i fauny, a także liczne jaskinie czynią z niego jeden z najatrakcyjniejszych przyrodniczo rejonów Słowacji. Krajobraz Słowackiego Krasu nie przypomina w niczym sąsiednich pasm ani jakichkolwiek gór w tej części Europy. To właściwie nie tyle góry, co rozległe, pełne lejów krasowych płaskowyże (planiny), podziurawione licznymi jaskiniami i prawie zupełnie bezwodne. Płaskowyże są od siebie oddzielne głębokimi dolinami wymytymi w miękkich wapiennych skałach przez rzeki i potoki.

Wędrówki po krainie umożliwia rozległa sieć znakowanych szlaków turystycznych. Łagodne grzbiety nie przekraczają 1000 m n.p.m., a ich względna wysokość ponad otaczające doliny sięga 500 m, więc wycieczki nie należą do forsownych (a szlaki do zatłoczonych). Niewielkie osady na szlaku to stare wioski, w których mieszka sporo Węgrów i Romów.

Słowacja. Słowacki Kras - kiedy jechać. Wybierając się, zwłaszcza latem, na wycieczkę, trzeba pamiętać o zapasie wody oraz nakryciu głowy, gdyż po drodze nie ma źródeł, a teren jest bezleśny i nasłoneczniony. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie burz, które latem bywają bardzo gwałtowne. W żadnym wypadku nie wolno chronić się pod pojedynczymi drzewami na wierzchowinie, należy także unikać pól krasowych, w które często uderzają pioruny. Najlepszą porą roku do wędrówek po Słowackim Krasie jest późna wiosna, kiedy przyroda budzi się do życia i wszędzie kwitnie mnóstwo różnobarwnych kwiatów, oraz jesień, kiedy liściaste lasy przybierają piękne barwy.

Słowacja. Słowacki Kras - jaskinia lodowa / shutterstockSłowacja. Słowacki Kras - jaskinia lodowa / shutterstock

Słowacja. Słowacki Kras - szlaki komunikacyjne, trasy. Wejście na każdy z płaskowyżów jest krótkie i bardzo strome (czasem można podjechać autobusem do którejś z wiosek na wierzchowinie), trasy są łagodne, prawie poziome, a wędrówkę kończy krótkie i strome zejście. Czas, jaki trzeba przeznaczyć na pokonanie przeciętnej trasy, nie przekracza kilkunastu godzin.

Szlaki komunikacyjne (główne drogi, kolej) przebiegają szerokimi dolinami pomiędzy płaskowyżami. Na wierzchowinie są nieliczne i wyludniające się coraz bardziej wioski, do których dojeżdża jeden, góra dwa autobusy dziennie. Bardzo atrakcyjne trasy wiodą m.in. spod jaskini Domica wzdłuż granicy węgierskiej przez Kečovo na Dlhé bralo, z Plešivca przez Plešivską planinę do Štítnika lub do Jaskini Gombaseckiej, ewentualnie z Jovic pod Rożniawą do Silicy.

Bazę wypadową dla górskich wędrówek stanowią miejscowości w okolicach Rożniawy.

Liczne jaskinie (część udostępniona turystom, a niektóre wyłącznie speleologom) w 1995 r. wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

* Ceny biletów mogły ulec zmianie.

Słowackie jaskinie zwiedzamy z przewodnikiem "Słowacja" wydawnictwa Pascal

Słowacja. Jaskinia Gombasecka / Wikimedia, fot. Semu Słowacja. Jaskinia Gombasecka / Wikimedia, fot. Semu Słowacja. Jaskinia Gombasecka / Wikimedia, fot. Semu

Słowacja. Jaskinia Gombasecka [SŁOWACKI KRAS - jaskinia z listy UNESCO]

Słowacja. Jaskinia Gombasecka

10 km na południe od Rożniawy, we wsi Slavec (a dokładniej w jej przysiółku Gombasek) leży kolejna z atrakcji Słowackiego Krasu. Jaskinia Gombasecka powstała w skałach Silickej planiny, a labirynt dotąd niezbadanych podziemnych korytarzy łączy ją z pobliską Silicką (prawdopodobnie najniżej położoną lodową jaskinią świata, której korytarze zamknięto parę lat temu wobec groźby roztopienia lodowego wystroju). Jaskinia Gombasecka została odkryta w 1951 r., a w 1955 r. udostępniono ją turystom. W 1968 r. na terenie groty utworzono pierwszy na Słowacji oddział speleoterapii.

Przejście trasy o długości 285 metrów trwa 35 minut. Od innych grot odróżniają Gombasecką niezwykłe formy naciekowe w kształcie cieniuteńkich różnobarwnych igieł o średnicy 3 mm i długości do 3 m. Bajkowe podziemne groty i korytarze mienią się różnymi kolorami, dzięki tlenkom metali, które woda wypłukała ze złóż rud.

Słowacja. Jaskinia Gombasecka / Wikimedia, fot. SemuSłowacja. Jaskinia Gombasecka / Wikimedia, fot. Semu

Słowacja. Jaskinia Gombasecka - koszt biletów: 5/4/2,50 euro, czynna od kwietnia do października, wejście co godzinę od 9.00 lub 10.00 (w zależności od pory roku) do 15.00-17.00.

Słowacja. Jaskinia Domica / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Jaskinia Domica / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Jaskinia Domica / Wikimedia, fot. Jojo

Słowacja. Jaskinia Domica [SŁOWACKI KRAS]

Słowacja. Jaskinia Domica

Na południowo-zachodnim krańcu Silickej planiny, 27 km na południe od Rożniawy, za wsią Kecovo otwiera się stalagmitowa jaskinia Domica, jedna z najpiękniejszych w Europie. Grota jest fragmentem 25-kilometrowego systemu Domica-Baradla (lub Aggtelek), sięgającego aż za granicę słowacko-węgierską. Podziemny labirynt rozdziela granica państwowa. W jaskini, odkrytej w 1926 roku, odnaleziono ślady człowieka sprzed 6 tys. lat. Pośród bogactwa różnobarwnych form naciekowych wyróżniają się charakterystyczne jeziorka kaskadowe, tarcze i bębny.

Słowacja. Jaskinia Domica - koszt biletów: dłuższa trasa (1560 m, 85 min w tym rejs łódką po podziemnej rzece Styx) - 7/6/3,50 euro, krótsza trasa (45 min) - 6/5/3 euro; czynna od lutego do grudnia od 9.00-9.30 do 14.00-16.00, wejście co godzinę.

Słowacja. Jaskinia Domica / Wikimedia, fot. JojoSłowacja. Jaskinia Domica / Wikimedia, fot. Jojo

Słowacja. Jaskinia Krasnohorska / fot. Martin Hlauka Wikimedia Słowacja. Jaskinia Krasnohorska / fot. Martin Hlauka Wikimedia Słowacja. Jaskinia Krasnohorska / fot. Martin Hlauka Wikimedia

Słowacja. Jaskinia Krasnohorska [SŁOWACKI KRAS - jaskinia z listy UNESCO]

Słowacja. Jaskinia Krasnohorska

Na południowym krańcu wsi Krásnohorská Dlhá Lúka znajduje się Jaskinia Krasnohorska odkryta w 1964 r., lecz dopiero w 2000 r. udostępniona turystom. Wyprawa do groty to wycieczka dla wtajemniczonych, gdyż korytarze, zamiast w wybetonowane chodniki i schody, są wyposażone w drabinki, podesty i łańcuchy. W jaskini można podziwiać największy stalagmit na świecie - wpisany do Księgi rekordów Guinessa Kvapeľ rožňavských jaskyniarov o wysokości 32,6 m. Prowadzi do niego krótsza trasa o długości 840 metrów (przejście zajmuje 2 godz. 30 minut). Jedynym utrudnieniem są drewniane drabinki nad potokiem płynącym głównym korytarzem oraz liny, których trzeba się przytrzymać, aby nie wpaść do podziemnych jeziorek. Dłuższa trasa (1500 m; 3 godz. 30 min) wiedzie dalej korytem podziemnej rzeki ku pięknemu jeziorku Mariki - tutaj nie ma już żadnych udogodnień, a wycieczka przypomina prawdziwą wyprawę speleologiczną, z brodzeniem w wodzie i przeciskaniem się przez szczeliny włącznie.

Słowacja. Jaskinia Krasnohorska - koszt biletów: 10/8 euro, czynna od 15 czerwca do 15 września, wejścia codziennie o 9.00, 11.30 i 14.00, w innych terminach do uzgodnienia z przewodnikiem.

Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa / Wikimedia, fot. Jojo

Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa [SŁOWACKI KRAS - jaskinia z listy UNESCO]

Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa

Unikatowa w skali światowej Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa, w południowych stokach Rudaw Słowackich, ok. 26 km na zachód od Rożniawy, różni się od naciekowych jaskiń krasowych. W korytarzach o długości 2300 m wytyczono trasę liczącą 585 m. Wystrój jaskini, jedyny tego rodzaju w Europie, tworzą niezwykłe kryształki śnieżnobiałego aragonitu (odmiana węglanu wapnia, minerał), przybierające bajkowe formy różyczek, gałązek i traw. Samo otoczenie jaskini jest równie urokliwe: szumiące lasy i cisza, zakłócana jedynie śpiewem ptaków.

Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa / Wikimedia, fot. JojoSłowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa / Wikimedia, fot. Jojo

 

Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa / Wikimedia, fot. JojoSłowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa / Wikimedia, fot. Jojo

Słowacja. Ochtyńska Jaskinia Aragonitowa - koszt biletów: 6/5/3 euro (zwiedzanie trwa 30 min), czynna od kwietnia do października od 9.00-9.30 do 14.00-16.00, wejście co godzinę.

 

Słowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska Słowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska Słowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska

Słowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska [SŁOWACKI RAJ - jaskinia z listy UNESCO]

Słowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska

U południowych wrót Słowackiego Raju, niedaleko wsi Stratená znajduje się odkryta w 1870 r. Lodowa Jaskinia Dobszyńska, która w galerii słowackich grot stanowi unikat, kruche królestwo wiecznego lodu zastygłego w bajkowe kształty: stalagmity, kolumny i wodospady. Całkowita długość podziemnych korytarzy wynosi 1232 m, z czego do zwiedzania udostępniono 475 m. W 1887 r. jako pierwsza w Europie zyskała elektryczne oświetlenie, a w 2000 r. znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Grota jest gigantycznym składem lodu - w korytarzach zalega go ponad 110 tys. metrów sześciennych, a najgrubsza warstwa ma 26,5 metra. Nie przeszkadza to widać nietoperzom, bo w jej chłodnym wnętrzu zimuje aż 12 gatunków.

Słowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska / WikimediaSłowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska / Wikimedia

Słowacja. Lodowa Jaskinia Dobszyńska - koszt biletów: 7/6/3,5 euro; czynna od maja do września, wejście co godzinę od 9.00 lub 9.30 do 16.00.

Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa / Wikimedia, fot. Jojo

Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa [DOLINA DEMIANOWSKA]

Słowacja. Jaskinie Doliny Demianowskiej - co powinieneś o nich wiedzieć

5 kilometrów na południe od Liptowskiego Mikulasza otwiera się najpiękniejsza dolina Słowacji. Jej główne atrakcje to, oprócz zapierających dech w piersiach widoków, trzy jaskinie, jeziorko (Vrbické pleso), kolejki linowe i ogromny ośrodek narciarski. Dolina Demianowska jest częścią Parku Narodowego Niżne Tatry. Dnem płynie potok Demianowka i biegnie ścieżka przyrodnicza (oraz asfaltowa droga do Jasnej).

Rozkłady jazdy zmieniają się w zależności od sezonu; generalnie kolejki kursują od 8.30 do 16.00. Aktualne rozkłady można sprawdzić na stronie www.lanovky.sk. Cena biletu: 10/7 euro.

Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa

Prawie u wlotu do doliny, po lewej stronie otwiera się Demianowska Jaskinia Lodowa, ponoć jedna z pierwszych zbadanych grot na świecie. Wzmianki o niej pochodzą już z 1299 r., jednak dopiero w latach 80. XX w. udostępniono ją do zwiedzania. W XVIII w. w korytarzach natrafiono na kości niedźwiedzia jaskiniowego i innych prehistorycznych stworzeń, które ówcześni ludzie uznali za szczątki smoków.

Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa / shutterstockSłowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa / shutterstock

Jaskinia, utworzona przez podziemny nurt Demänovki w średniotriasowych wapieniach, ma cztery poziomy o całkowitej długości korytarzy 1,7 km. Najpiękniejszy fragment to najniższe piętro pełne bajkowych form lodowych: sopli i wodospadów.

Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa / shutterstockSłowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa / shutterstock

Słowacja. Demianowska Jaskinia Lodowa - koszt biletów: 7/6/3,50 euro, czynna od czerwca do września od 9.00-9.30 do 14.00-16.00, wejście co godzinę.

Słowacja. Demianowska Jaskinia Wolności / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Demianowska Jaskinia Wolności / Wikimedia, fot. Jojo Słowacja. Demianowska Jaskinia Wolności / Wikimedia, fot. Jojo

Słowacja. Demianowska Jaskinia Wolności [DOLINA DEMIANOWSKA]

Słowacja. Demianowska Jaskinia Wolności

Nieco dalej w głąb doliny, po tej samej stronie, kilkaset metrów nad drogą znajduje się słynna Demianowska Jaskinia Wolności. Jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych jaskiń na Słowacji słynie z niezwykłego bogactwa barwnych form naciekowych, sporej różnicy poziomów (mnóstwo schodów), licznych podziemnych jeziorek i potoku płynącego na najniższym "piętrze". Grota, odkryta w 1921 r. i trzy lata później udostępniona turystom, ma korytarze o całkowitej długości 8,4 km, z czego 2 km przystosowano do zwiedzania.

Zarówno Demianowska Jaskinia Wolności, jak i wspomniana wcześniej - Lodowa należą do 24-kilometrowego systemu podziemnych tworów krasowych, biegnącego Doliną Demianowską. Od wielu lat mówi się o otwarciu dla turystów także Jaskini Pokoju (jaskyňa Mieru) między dotychczas udostępnionymi grotami.

Słowacja. Demianowska Jaskinia Wolności - koszt biletów: 7/6/3,50 euro, czynna od czerwca do 15 listopada od 9.00-9.30 do 14.00-16.00.

Stado nietoperzy w jaskini / shutterstock Stado nietoperzy w jaskini / shutterstock Stado nietoperzy w jaskini / shutterstock

Słowacja. Jaskinia Martwych Nietoperzy [TATRY]

Słowacja. Jaskinia Martwych Nietoperzy

Jaskinia Martwych Nietoperzy została odkryta przez speleologów w 1981 r. w wysokogórskim krasie masywu Dziumbieru. Jej korytarze mają 9 km długości (trzecia z najdłuższych słowackich jaskiń) i 30 m głębokości (najgłębsza na Słowacji). Nazwę Jaskinia Martwych Nietoperzy zawdzięcza wielkiej ilości kosteczek nietoperzy sprzed 6 tys. lat, które odnaleziono w korytarzach. Osobliwością geologiczną są nacieki wulkaniczne na wapiennym podłożu, zabarwione na rudy i zielony kolor. Wulkaniczne plomby zawierają białoróżowe agaty. W korytarzach panuje temperatura w granicach 3 stopni C i ciągły przewiew (5 m/s), gdyż system jaskini jest otwarty.

Zwiedzanie (limitowane, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu) można polecić koneserom o dobrej kondycji i w odpowiednim obuwiu - jaskinia ma 14 kondygnacji o sporych różnicach wysokości. Osoby wchodzące do groty otrzymują kaski i uprząż taternicką do asekuracji w trudniejszych miejscach. Wytyczono kilka tras zwiedzania, o różnej długości, trudności, czasie przejścia i różnych cenach - wszystko do uzgodnienia. Niektóre trasy są dostępne tylko dla miłośników speleologii, którzy ukończyli 16 lat. Informacje o zwiedzaniu można otrzymać w schroniskach Kamienná Chata pod Chopkiem oraz Chata generalá Štefaníka pod Ďumbirom.

Słowacja. Jaskinia Martwych Nietoperzy - koszt biletów: 18 euro za trasę B (speleo trekking, długość - 700 metrów, czas na przejście - 2 godziny), pięć wariantów tras: A, B, C, A+B, A+C.

Więcej o: