Litwa - te miejsca warto zobaczyć

Litwa jest tak blisko, a jednak nie należy do najpopularniejszych kierunków turystycznych Polaków. Może czas to zmienić? Przedstawiamy miejsca, które warto odwiedzić na Litwie.
Litwa  - Kowno Litwa - Kowno Litwa - Kowno/Shutterstock

Litwa - Kowno

Kowno, przepięknie położone na wzgórzach nad Niemnem, u ujścia do niego drugiej wielkiej rzeki - Wilii, to kolejny po Wilnie, co do znaczenia ośrodek Litwy. Plac Ratuszowy w Kownie to najpiękniejszy na Litwie zespół zabudowy rynku - jedyny w kraju zachowany w całości. Wznoszą się przy nim wspaniałe kamienice z XVI-XVII wieku oraz ratusz z niezwykle dekoracyjną fasadą. Stare Miasto mieści się dokładnie na cyplu u zbiegu Niemna i Wilii - powstało jako osada założona przy zamku. Z Zamku Kowieńskiego do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie dwie narożne baszty - okrągła i kwadratowa, a także fragmenty murów. Sąsiadujący z zamkiem, na wpół zrujnowany, ale zabezpieczony Kościół św. Jerzego z charakterystycznymi murami wzniesionymi z surowej, nietynkowanej cegły, należał niegdyś do klasztoru bernardynów założonego w XV w. Dla polskich turystów wśród licznych zabytków sakralnych Kowna szczególne znaczenie ma Kolegium Jezuickie, w którym Adam Mickiewicz spędził lata 1819-1823.

Tekst pochodzi z książki "Świat 1000 miejsc, które musisz zobaczyć" wydawnictwa Dragon.

.

Litwa - Mierzeja Kurońska Litwa - Mierzeja Kurońska Litwa - Mierzeja Kurońska/Shutterstock

Litwa - Mierzeja Kurońska

Mierzeja Kurońska, usytuowana w południowo-wschodniej części wybrzeża Morza Bałtyckiego, była zasiedlana już w okresie prehistorycznym. Mieszkańcy tego pokrytego wydmami półwyspu od tysięcy lat musieli zmagać się z przeciwnościami przyrody: silnymi wiatrami powodującymi intensywne fale morskie. Dzięki zaangażowaniu w intensywne zabezpieczanie terenu (m.in. projekty stabilizacji wydm, plany zalesiania obszaru) półwysep udało się zachować. Obszar litewskiej części półwyspu zlokalizowany jest w granicach Neryngi - miasta powstałego kilkadziesiąt lat temu w wyniku połączenia wiosek i Kłajpedy, zabytkowego miasta założonego w XIII wieku. Na Mierzei Kurońskiej można zaobserwować bogatą florę i faunę. W okolicznych lasach żyją łosie, sarny, dziki, lisy oraz liczne gatunki ptaków.

Tekst pochodzi z książki "Świat 1000 miejsc, które musisz zobaczyć" wydawnictwa Dragon.

.

Wilno, Ostra Brama, Litwa Wilno, Ostra Brama, Litwa BE&W/Wójcik Wojciech

Litwa - Wilno

Ostra Brama

Jeden z symboli Wilna - Ostra Brama - zwana też Bramą Miednicką była początkowo jedną z pięciu bram miejskich (dziś jest jedyną zachowaną). Jej sława wiąże się ze znajdującym się w środku sanktuarium maryjnym. Budowla pochodzi z XVI wieku i ma charakter renesansowy. Na szczycie zachowała się wieńcząca budowlę z czterech stron piękna attyka polska z początku XVII w., z wizerunkiem Pogoni od frontu. Do niewielkiej klasycystycznej kaplicy z 1829 roku, w której znajduje się święty wizerunek, prowadzą długie, wyślizgane schody. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej zawieszony jest nad ołtarzem z 1786 r., naprzeciwko przeszklonych dużych okien, przez które widoczny jest z ulicy; latem są one otwierane na oścież. Umieszczony jest na wspaniałym antepedium z 1799 r., wykonanym przez wileńskiego złotnika Ignacego Skinderskiego.

Tekst pochodzi z książki "Świat 1000 miejsc, które musisz zobaczyć" wydawnictwa Dragon.

.

Wilno Wilno Wilno/Shutterstock

Litwa - Wilno

Stare Miasto

Lista zabytków Wilna jest niezwykle długa. Do najbardziej reprezentatywnych obiektów należą katedra św. Stanisława z kaplicą św. Kazimierza oraz zrekonstruowany z okazji jubileuszu tysiąclecia pierwszej wzmianki historycznej o Litwie - Zamek Dolny, czyli renesansowa rezydencja wielkich książąt litewskich, wspaniale rozbudowana w czasach Zygmunta Augusta. Na Górze Zamkowej znajdują się rozwaliska Zamku Górnego z Wieżą Giedymina. Dla polskich turystów szczególną wartość mają: Uniwersytet, noszący w międzywojniu miano Stefana Batorego, Zaułek Bernardyński, słynący jako wileński adres Adama Mickiewicza; klasztor Bazylianów, w którym zlokalizowana została cela Konrada oraz Ostra Brama z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do najcenniejszych zabytków sakralnych należą wspaniałe barokowe kościoły św. Jana, św. Kazimierza i św. Teresy, a poza starówką kościół św. św. Piotra i Pawła na Antokolu.

Tekst pochodzi z książki "Świat 1000 miejsc, które musisz zobaczyć" wydawnictwa Dragon.

.

Więcej o: