Rumunia. Tajemnice Transylwanii. Śladami Hrabiego Draculi

Drakula jest dziś chyba najpopularniejszą postacią rumuńskiej turystyki, dlatego ruszamy jego śladami!
Sighi?oara Sighi?oara Sighisoara/Fot. Shutterstock

Tajemnice Transylwanii. Śladami Hrabiego Draculi - Sighisoara

Drakula jest dziś chyba najpopularniejszą postacią rumuńskiej turystyki. Specjaliści od niej święcie bowiem wierzą, że jest on w stanie zainteresować zagranicznych turystów i spowodować ich masowy napływ. Fakt, że irlandzki pisarz, Bram Stoker, w słynnej powieści z 1897 r. hojnie porozsiewał miejsca związane z jego osobą po całej Transylwanii, jest dla branży marketingowej bardzo na rękę. Spójrzmy więc na tego bohatera, będącego głównym kołem zamachowym dzisiejszego rumuńskiego przemysłu turystycznego.

Kim właściwie był Drakula? Większość odniesień wskazuje na znanego z okrucieństwa wołoskiego wojewodę Włada Palownika, prawdopodobnie urodzonego w Sighişoarze, żyjącego w latach 1431-76. Jest to jednak tylko jedna strona medalu...

 

WIĘCEJ O SINHISOARZE:  Rumunia. Transylwania. Sighisoara - miejsce urodzenia Draculi

Tajemnice Transylwanii. Śladami Hrabiego Draculi

Z drugiej bowiem strony medalu, Wład Palownik (Vlad Ţepeş) jest uważany w Rumunii - i słusznie - za bohatera, polityka-patriotę, który zdobył tron hospodarski i mądrze władał krajem, skutecznie odpierając ataki Turków i powstrzymując węgierską ekspansję, a wszystko to w szczególnie trudnym okresie dziejów. Z tej perspektywy praktyki nabijania na pal więźniów i ciemiężenie bojarów są jak najbardziej zrozumiałe. Istnieje jednak powieść i ogromna produkcja filmowa nią inspirowana: tragikomiczny film Polańskiego, komercyjny Coppoli czy piękny Nosferatu z Klausem Kinskim. Warto pamiętać, że wykreowane przez sztukę postaci to już kompletnie odmienne charaktery, gdzie nie ma szans wystąpić jakiekolwiek podobieństwo pomiędzy rycerzem i księciem a spijającym krew czarownikiem.

Historycznie rzecz biorąc, ojcem Włada Palownika był Wład Dracul, rycerz dowodzący oddziałem strzegącym wołosko-siedmiogrodzkiej granicy, zagrożonej tak przez Turków, jak przez Węgrów. Jego przydomek to najpewniejsze źródło późniejszego o 450 lat pseudonimu. Dracul jest bowiem ludowym przekształceniem nazwy rycerskiego zakonu Dragonów, do którego należał Wład. Po rumuńsku dracul znaczy "diabeł, czart", chociaż nazwa zakonu odwoływała się tylko do smoka (jak w legendzie o św. Jerzym).

Ojciec Włada Palownika stał się księciem Wołoszczyzny, gdy ten miał 5 lat i wtedy zamieszkał w Târgovişte, ówczesnej stolicy. Później młody Wład Palownik spędził 4 lata w tureckiej armii, co mogło być najbardziej upokarzającym i przerażającym doświadczeniem w całym jego życiu. Najgorsze jednak miało nadejść: oto w 1447 r. ojciec Włada został zamordowany, a jeden z dwóch braci żywcem pogrzebany... Cóż, takie praktyki były wówczas powszechne w walce o tron nie tylko na Wołoszczyźnie. Rok później Wład na krótko objął tron i już wkrótce zmuszony był uciekać. Znalazł schronienie u swego mołdawskiego kuzyna Stefana. Stamtąd powrócił na Wołoszczyznę w 1451 r., jako wasal Jana Hunyadyego (skądinąd odpowiedzialnego za śmierć ojca Włada). Po jego śmierci w 1456 r. wstąpił na wołoski tron i jako hospodar skończył z poborem młodzieńców do tureckiej armii. W latach swego panowania rozdzielał ziemie wśród chłopów i fundował wiele świątyń. Udało mu się zaangażować kupców do odbudowy twierdzy Poienari. Zarządził stracenie tysięcy wrogów przez nabicie ich na drewniane pale. W 1462 r., po przegranej bitwie z Turkami (odmawiał zmuszenia swych poddanych do płacenia Turkom daniny), zaszył się w zamku Poienari nad rzeką Ardżesz (Argeş), przekonany, że nie ma już ratunku przed turecką wściekłością. Jego żona popełniła wówczas samobójstwo. Zdesperowany Wład prosił jeszcze Węgrów o pomoc, która, chociaż obiecana, nigdy nie nadeszła. W rozpaczy wybrał się więc do króla Macieja Korwina, lecz ten, świadom jego siły, skorzystał z okazji, aby go uwięzić. Na jego miejscu Turcy osadzili marionetkowego władcę Radu. Podczas 12-letniego "otwartego uwięzienia" (zamykano go tylko na noc) Wład otrzymał pozwolenie na poślubienie siostry króla Macieja, w związku z czym musiał przejść na katolicyzm. Uwolniony w 1474 r., 2 lata później ponownie objął wołoski tron. Po walce z kuzynem Stefanem Wielkim (Ştefan cel Mare) o przejęcie Târgovişte, zdecydował się przenieść do nowej stolicy w Bukareszcie. Mając jednak zbyt wielu wrogów, został zamordowany przed Bożym Narodzeniem 1476 r. Jego bezgłowe zwłoki znaleziono w Snagov niedaleko Bukaresztu i być może pochowany został w kaplicy znajdującego się tam monasteru. Prowadzone w 1931 r. wykopaliska nie dały żadnego innego rezultatu, jak tylko niepewne wskazanie miejsca pochówku, faktycznie bowiem znaleziono czaszkę konia i ludzki szkielet, lecz bez żadnych oznak tożsamości.

 

WIĘCEJ O TRANSYLWANII:

Rumunia. Alba Iulia - serce Transylwanii

Rumunia. Kluż - mózg Transylwanii

Miasteczko, które może poszczycić się najpiękniejszą średniowieczną warownią Transylwanii...

Rumunia. Transylwania - Braszów - świat dziki, niebezpieczny i wrogi...

Rumunia. Transylwania. Sighisoara - miejsce urodzenia Draculi

Tajemnice Transylwanii. Śladami Hrabiego Draculi - Sighisoara - Dom Draculi

Dom Drakuli (Casa Vlad Dracul), znajdujący się w Singisoarze, wzbudza zainteresowanie głównie w związku z legendą. Wcześniej zwany domem Pauliniego, jest prawdopodobnie najstarszym świeckim obiektem w mieście. Jego parter zbudowano z kamienia rzecznego. Trzy dokumenty wspominają o pobycie tu w latach 1431-36 Włada Dracula (zwanego tak z powodu przynależności do rycerskiego zakonu Dragonów), ojca Włada Palownika (Vlad epe ), który posłużył za pierwowzór postaci Drakuli z powieści Brama Stokera. Przypuszcza się więc, że młody książę Wład mógł się właśnie tutaj urodzić...

 

WIĘCEJ O TRANSYLWANII:

Rumunia. Alba Iulia - serce Transylwanii

Rumunia. Kluż - mózg Transylwanii

Miasteczko, które może poszczycić się najpiękniejszą średniowieczną warownią Transylwanii...

Rumunia. Transylwania - Braszów - świat dziki, niebezpieczny i wrogi...

Rumunia. Transylwania. Sighisoara - miejsce urodzenia Draculi

Zamek Bran Zamek Bran Zamek Bran/Fot. Shutterstock

Tajemnice Transylwanii. Śladami Hrabiego Draculi - Zamek Bran

Także późniejsze legendy wiążące hospodara z zamkiem Bran (w pobliżu Braszowa) - promowanego jako zamek Draculi - nie mają żadnych naukowych podstaw, gdyż Wład nigdy tam nie mieszkał (zamek bronił tylko pobliskiej granicy).


Daleki od świętości Wład Palownik był jedną z wielu postaci żyjących pod presją "zabijać albo zostać zabitym", która była rzeczywistością tamtych czasów. Jednak dla Rumunów zrobił znacznie więcej niż inni ich władcy w obliczu dwóch silnych i wrogich sąsiadów: bezlitosnych Turków osmańskich i potężnego Królestwa Węgierskiego.

Jak dojechać do zamku Bran?

Autobusy w kierunku Branu odjeżdżają z Autogara No2 - Bartolomeu, mniej więcej co pół godziny, od 6.30 do 17.30 (w niedzielę rzadziej); ostatni autobus powrotny z Branu wyrusza o 21.00 (w niedzielę o 17.30). Przejazd trwa ok. 1 godz., bilet kosztuje niespełna 5 RON.

 

WIĘCEJ O TRANSYLWANII:

Rumunia. Alba Iulia - serce Transylwanii

Rumunia. Kluż - mózg Transylwanii

Miasteczko, które może poszczycić się najpiękniejszą średniowieczną warownią Transylwanii...

Rumunia. Transylwania - Braszów - świat dziki, niebezpieczny i wrogi...

Rumunia. Transylwania. Sighisoara - miejsce urodzenia Draculi

Bezdroża

Przewodnik "Rumunia. Mozaika w żywych kolorach...oraz Mołdowa. Wydanie IV" możesz kupić w Podróżniczej Księgarni Internetowej bezdroza.pl

Więcej o: