Na pewno wiesz, któr± polsk± rzekę zaznaczyli¶my na mapie?

1 / 11

Zaczynamy od łatwego. Ta rzeka wyznacza czę¶ć zachodniej granicy Polski. To oczywi¶cie:

2 / 11

Stanowi prawy dopływ Wisły. Zaznaczona na mapie rzeka to:

3 / 11

Z kolei najdłuższym lewym dopływem Wisły jest:

4 / 11

Rzeka zaznaczona na mapie to:

5 / 11

Któr± rzekę zaznaczyli¶my tutaj?

6 / 11

To największy lewobrzeżny dopływ Odry, rozpoznasz rzekę na mapie?

7 / 11

Swoje Ľródło ma na Pojezierzu Kujawskim. Rzeka na mapie to:

8 / 11

Przepływa przez Słupsk i Ustkę. To oczywi¶cie:

9 / 11

Jest jedn± z najbardziej malowniczych rzek w Polsce. Rozpoznasz j± na mapie?

10 / 11

To oczywi¶cie:

11 / 11

To już ostatnia rzeka, rozpoznasz j± na mapie?