Szacun? Wykształcony człowiek tak się nie wyrazi. Co zamiast tego powie?

1 / 10

Co oznacza francuski zwrot 'c'est la vie'?

2 / 10

Jeśli ktoś używa wobec ciebie zwrotu 's'il vous plait'...

3 / 10

Skrót 'ibidem' bardzo często używany jest w przypisach oraz cytatach. Czy wiesz, co oznacza?

4 / 10

Mówiąc 'stricte' masz na myśli:

5 / 10

'De facto' to figura stylistyczna stosowana do wzmocnienia znaczenia zdania. Co oznacza?

6 / 10

Łaciński zwrot 'nota bene' dosłownie znaczy 'zauważ dobrze'. W języku polskim używamy go w znaczeniu...

7 / 10

'Cito' to zwrot stosowany głównie na receptach. Po polsku znaczy...

8 / 10

Łaciński skrót 'sic' jest często spotykany w różnego rodzaju publikacjach. Na polski przełożymy go, mówiąc...

9 / 10

W przypisach spotykamy skrót 'idem'. Stosując ten łaciński zwrot, mamy na myśli:

10 / 10

Co oznacza francuski zwrot 'chapeau bas'?