Zobacz, jaki znany obiekt wymazaliśmy z tego zdjęcia [QUIZ]

1 / 12

Na tym zdjęciu brakuje:

2 / 12

W panoramie tego miasta brakuje:

3 / 12

Z tego zdjęcia wymazaliśmy:

4 / 12

Czego brakuje na tym zdjęciu?

5 / 12

Na tym wzgórzu zabrakło:

6 / 12

To zdjęcie powinno być uzupełnione o:

7 / 12

Na końcu tego trawnika brakuje:

8 / 12

Z fasady tego budynku wymazaliśmy pewną rzecz. Jaką?

9 / 12

Czego brakuje na tym placu?

10 / 12

Czego brakuje w tej panoramie?

11 / 12

To zdjęcie nie jest kompletne. A brakuje na nim?

12 / 12

Jaką budowlę wymazaliśmy z tego zdjęcia?