Najbardziej znane wyspy na świecie. Odgadniesz je, widząc tylko ich kształt?

1 / 10

Pierwsze pytanie jest proste, oznaczona czerwonym kolorem wyspa to:

2 / 10

Chętnie wypoczywają tutaj turyści z Polski. Ta wyspa to:

3 / 10

Na chwilę zostawiamy Europę. Jaką wyspę zaznaczyliśmy tutaj?

4 / 10

Ma charakterystyczny kształt. Ta wyspa to:

5 / 10

Oznaczone tutaj wyspy leżą w Północnej Europie, jakie to wyspy?

6 / 10

Od lądu dzieli je kilkaset kilometrów. Te wyspy to:

7 / 10

Znajdują się na środku oceanu. Te wyspy to:

8 / 10

Jaką wyspę zaznaczyliśmy na mapie czerwonym kolorem?

9 / 10

Wyspa, którą wskazuje strzałka to:

10 / 10

To już ostatnie pytanie. Jaką wyspę zaznaczyliśmy na mapie czerwonym kolorem?