Jeśli skończyłeś podstawówkę, to musisz mieć choć 8/12 w tym quizie z geografii

1 / 12

Z iloma krajami graniczy Polska?

2 / 12

Największym jeziorem w Polsce jest:

3 / 12

Najstarsze drzewo w Polsce liczy ok. 1250 lat. Które to drzewo?

4 / 12

Najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła. Ile kilometrów wynosi jej długość?

5 / 12

Największym polskim województwem jest:

6 / 12

Z kolei najmniejszym województwem jest:

7 / 12

Jaki jest najwyższy szczyt W CAŁOŚCI położony w Polsce?

8 / 12

99,7 proc. obszaru Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Dokąd spływają pozostałe rzeki?

9 / 12

Przez te miasta przepływa Wisła. Które z nich znajduje się najdalej od jej źródła?

10 / 12

Z którym krajem Polska ma najdłuższą granicę?

11 / 12

Które miejsce w Polsce jest najniżej położone?

12 / 12

Najwięcej ludzi mieszka w Warszawie. Które z miast jest drugie co do wielkości pod względem liczby mieszkańców?

Pytamy o podstawy