Myślisz, że egzamin gimnazjalny to bułka z masłem? Pytania z geografii mogą zagiąć każdego [QUIZ]

1 / 10

Na mapie konturowej Europy oznaczono numerami wybrane pasma górskie. Alpy to numer:

2 / 10

Na mapie konturowej Europy linią kropkowaną zaznaczono fragment umownej granicy pomiędzy Europą a Azją. Odcinek umownej granicy przebiega m.in. wzdłuż wybrzeży:

3 / 10

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące liczby ludności i powierzchni wybranych województw w Polsce w 2011 roku. Które województwo charakteryzuje się największą gęstością zaludnienia?

4 / 10

Na mapie przedstawiono podział administracyjny Polski. Ze Słowacją graniczą między innymi województwa:

5 / 10

Która z podanych cech środowiska przyrodniczego jest wspólna dla krajów skandynawskich - Danii, Szwecji i Norwegii? Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.

6 / 10

Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa. Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to:

7 / 10

Na mapie zacieniowano obszary odpowiadające województwom:

8 / 10

Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych miast świata. Meksyk położony jest od Buenos Aires na:

9 / 10

Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie 150 mln km kw. Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Które zdanie jest prawdziwe?

10 / 10

Na mapie zaznaczono port rzeczny Manaus i najdalej na wschód wysunięty punkt kontynentu - przylądek Branco, dla którego podano długość geograficzną. Na mapie południki narysowano co 10°. Przez Manaus przechodzi południk: