Geoquiz - sprawdź się z wiedzy z geografii!

1 / 10

Jakiego państwa to flaga?

2 / 10

Baku to stolica:

3 / 10

Na mapie przedstawiono fragment Azji. Wskaż państwa oznaczone cyframi 1, 2 i 3:

4 / 10

Chiny graniczą z:

5 / 10

Państwo Antigua i Barbuda przynależy do kontynentu:

6 / 10

Na mapie konturowej przedstawiono stany USA. Wskaż stany oznaczone cyframi 1, 2, 3 i 4:

7 / 10

Przedstawiona na zdjęciu budowla znajduje się:

8 / 10

Najważniejsze wyspy Indonezji to:

9 / 10

Zjednoczone Emiraty Arabskie składają się z:

10 / 10

Na podstawie mapy konturowej wskaż jakie to państwo: