W tym quizie na komplet mogą liczyć tylko geograficzne asy! Pytamy o rzeki!

1 / 8

Najdłuższa rzeka w Azji to:

2 / 8

Odra przepływa przez Kalisz:

3 / 8

Która z wymienionych rzek jest najdłuższa:

4 / 8

Gdzie Wełna krzyżuje się z Nielbą?

5 / 8

Która z wymienionych rzek uchodzi do Zatoki Perskiej?

6 / 8

Rzeka na zdjęciu to:

7 / 8

Święta rzeka w Indiach:

8 / 8

Dunaj przepływa przez Belgrad:

.