Umiesz odczytywać prognozy pogody? Przekonaj się w tym szybkim quizie!

1 / 6

Czego nie przyniesie nam niż?

2 / 6

Co na mapie pogodowej oznacza fioletowa linia z obłymi i ostrymi wypustkami?

3 / 6

Co wskazuje izobara?

4 / 6

Bliskie sobie linie izobar na mapie mogą wskazywać na:

5 / 6

Wpływ warunków atmosferycznych na fizjologię organizmów żywych bada:

6 / 6

Najbardziej precyzyjną jest prognoza:

Wyczuwamy słoneczne wyniki!