Gotowi na szybką powtórkę z historii? Dzisiaj pytamy o starożytny Rzym

1 / 6

W którym roku został założony starożytny Rzym?

2 / 6

Który z dwóch braci uchodzi za założyciela Rzymu?

3 / 6

Rex to określenie na jaki element ustroju królestwa rzymskiego?

4 / 6

Rzym był republiką:

5 / 6

Kto doprowadził do porozumienia między Pompejuszem i Markiem Krassusem?

6 / 6

Kto jest autorem ody "Wybudowałem pomnik"?

Powodzenia!