Często odwiedzacie parki narodowe? To quiz dla prawdziwych podróżników!

1 / 8

Symbolem którego parku narodowego jest żubr?

2 / 8

Ile mamy w Polsce parków narodowych?

3 / 8

Najstarszym parkiem narodowym z podanych jest:

4 / 8

Symbolem Parku Narodowego Gór Stołowych jest:

5 / 8

Największym polskim parkiem narodowym jest:

6 / 8

Które z jezior nie znajduje się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego?

7 / 8

W jakim województwie znajduje się Roztoczański Park Narodowy?

8 / 8

W skład którego z tych miast wchodzi Wielkopolski Park Narodowy?

Sprawdźcie swoją wiedzę geograficzną!