Co tak naprawdę wiesz o katastrofie w Czarnobylu? Sprawdzimy to w tym quizie!

1 / 11

Do katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło:

2 / 11

Katastrofa w Czarnobylu jest największą tragedią w historii energetyki jądrowej. Zakwalifikowano ją do najwyższego stopnia w skali INES, czyli stopnia:

3 / 11

Z ilu działających reaktorów typu RBMK-1000 składała się elektrownia w momencie wypadku?

4 / 11

Jaka substancja służyła jako główny moderator reaktora RBMK-1000?

5 / 11

Jak długo trwało zasypywanie reaktora po katastrofie?

6 / 11

Jaką nazwę nadano silnie radioaktywnej substancji, którą odnaleziono w podziemiach reaktora po katastrofie?

7 / 11

Jaką substancję dystrybuowano wśród ludności w Polsce, by uodpornić ją na skutki promieniowania po katastrofie w Czarnobylu?

8 / 11

Na zdjęciu widoczny jest fragment odznaki grupy, której zadaniem było usuwanie skutków katastrofy w Czarnobylu. Jak nazywała się ta grupa?

9 / 11

Kiedy promieniowanie wykryto w Polsce?

10 / 11

W którym roku wybudowano sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu?

11 / 11

Czarnobylska Elektrownia Jądrowa znajduje się najbliżej miasta:

Do zdobycia 11 punktów.