Co Kolumb przywiózł do Europy? Sprawdź się w quizie o odkryciach geograficznych!

1 / 10

Na zdjęciu widoczna jest tzw. Księga Rogera, czyli jedna z najdokładniejszych map świata sprzed epoki europejskich wypraw. Stworzył ją arabski kartograf Al-Idrisi. W którym wieku?

2 / 10

Powracające do Hiszpanii okręty Krzysztofa Kolumba obładowane były towarami dotychczas nieznanymi w Starym Świecie. Przywiozły do Europy między innymi:

3 / 10

Vasco da Gama pochodził z:

4 / 10

Jak Bartolomeu Dias nazwał miejsce znane współcześnie jako Przylądek Dobrej Nadziei, gdy je odkrył?

5 / 10

Flota Magellana liczyła pięć statków. Który z poniższych NIE był jednym z nich?

6 / 10

Pierwszym Europejczykiem, który dopłynął do wybrzeży Australii i udokumentował swoje dokonania, był:

7 / 10

W 1820 roku Antarktydę jako pierwsi zobaczyli członkowie ____ różnych wypraw.

8 / 10

Czym był portolan?

9 / 10

Konstrukcja nefu (statku towarowego) była wzorowana na:

10 / 10

John Caboto był odkrywcą pochodzącym z:

Do zdobycia 10 punktów, ale pytania są naprawdę trudne