Krótki quiz o religiach! Jak dużo o nich wiecie?

1 / 10

Jaka jest najstarsza monoteistyczna religia świata?

2 / 10

Czym jest animizm?

3 / 10

Do podstawowych założeń której religii należy Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia?

4 / 10

Jak nazywa się żydowski szal noszony przez mężczyzn w czasie modlitwy?

5 / 10

Kto według religii chrześcijańskiej wchodzi w skład Trójcy Świętej?

6 / 10

Koran to święta księga:

7 / 10

Skąd wywodzi się hinduizm?

8 / 10

Co jest podstawą kultu voodoo?

9 / 10

Jak nazywa się święte miasto islamu?

10 / 10

Które z tych wierzeń nie jest gałęzią chrześcijaństwa?

Przyporządkujecie odpowiednio informacje?