W tym quizie o średniowieczu 1 punkt to podstawa, ale czy zdobędziesz wszystkie 10?

1 / 10

Co zapoczątkował papież Urban II na synodzie w Clermont w 1095 roku?

2 / 10

Wskaż wiek, z którego wywodzi się pierwsza pisana wzmianka o legendarnym Królu Arturze:

3 / 10

Magna Charta Libertatum to angielski dokument z XIII w., który nadał feudałom prawo oporu przeciwko królowi w przypadku naruszenia przez niego zawartych w nim postanowień. Zapis, którego NIE znajdziemy we wspomnianym akcie, to:

4 / 10

Co było podstawowym warunkiem zawarcia małżeństwa od XII w.?

5 / 10

Które z tych europejskich państw jako ostatnie przeszło na chrześcijaństwo w 1387 roku?

6 / 10

Za datę rozpoczęcia okresu średniowiecza w Polsce uznaje się 966 rok. Jaka dynastia sprawowała wtedy władzę?

7 / 10

Bitwę pod Grunwaldem z 1410 roku kojarzy każdy. Kto namalował słynny obraz ukazujący tę batalię?

8 / 10

Autorem "Kroniki polskiej" jest:

9 / 10

Architektura romańska charakteryzuje się:

10 / 10

Wiersz "O zachowaniu się przy stole" Przecława Słoty jest jednym z pierwszych tekstów w historii polskiej poezji świeckiej, w którym:

Nie będzie łatwo!